Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/106 Kniga Duplikat Rodivšichsja Brakosočetavšichsja i Smerti Lejpunskago Rimsko.- Katoličeskago Prichoda za 1883 god 1883-1883 106
63/158/0/1/107 Kniga Duplikat Rodivšichsja Brakosočetavšichsja i Smerti Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1884 god 1884-1884 163
63/158/0/1/108 Duplikat Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1886 o rodivšichsja umeršichsja i brakosočetavšichsja. 1886-1886 172
63/158/0/1/109 [Duplikat akt urodzeń i zgonów wyz. rzym. - kat. w Lejpunach 1888 r.] 1888-1888 123
63/158/0/1/110 Duplikat Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda za 1889 god o rodivšichsja brakosočtavšichsja i umeršich 1889-1889 203
63/158/0/1/111 Duplikat Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoda s 1891 goda 1891-1891 224
63/158/0/1/112 Duplikat Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda s 1892 god 1892-1892 220
63/158/0/1/113 Duplikat Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda s 1893 goda 1893-1893 217
63/158/0/1/114 Duplikat O rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich lic s 1894 goda Lejpunskago R. Katoličeskago prichoda 1894-1894 234
63/158/0/1/115 Duplikat o rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich lic s 1895 goda Lejpunskago R. Katoličeskago Prichoda 1895-1895 208
63/158/0/1/116 Duplikat o rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich lic s 1896 goda Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago Prichoga 1896-1896 230
63/158/0/1/117 Duplikat o rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umeršich s 1897 goda Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda 1897-1897 201
63/158/0/1/118 Duplikat o rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich 1898 goda Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda. 1898-1898 221
63/158/0/1/119 Duplikat o roždenij brakosočetanij i smerti za 1899 god Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda 1899-1899 239
63/158/0/1/120 Duplikat rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich za 1900 god Lejpunskago R.Katoličeskago prichoda 1900-1900 229
1 2 3 4 ... 6 7 8 9 10 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.