Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lejpunach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 133 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1913, 71 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/158/0/1/121 Duplikat o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich za 1901 god Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda 1901-1901 208
63/158/0/1/122 Duplikat rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich za 1902 god Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda 1902-1902 209
63/158/0/1/123 Duplikat o rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda za 1903 god 1903-1903 194
63/158/0/1/124 Duplikat Rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich s 1904 goda Lejpunskago R.Katoličeskago prichoda 1904-1904 183
63/158/0/1/125 Duplikat o rodivšichsja brakosočetavšichsja i umeršich Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda za 1905 god 1905-1905 175
63/158/0/1/126 Duplikat aktov graždanskago sostojanija Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda, o rodivšichsja brakosočetavšichsja i smerti za 1906 god. 1906-1906 166
63/158/0/1/127 Duplikat rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich za 1907 g. Lejpunskago Rimsko- Katoličeskago prichoda 1907-1907 185
63/158/0/1/128 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z 1908 r.] 1908-1908 228
63/158/0/1/129 Nastojaščaja kniga poimenovannaja Dublikatom dlja zapisyvanija aktov graždanskago sostojanija o roždenij, brakosočetanij i smerti po Lejpunskomu Rimsko- katoličeskamu prichodu na 1909 god 1909-1909 168
63/158/0/1/130 Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija Prichoda Lejpuny o rodivišichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1910 godu 1910-1910 224
63/158/0/1/131 Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija Lejpunskago R. Kat. Prichoda o rodovišichsja brakosočetavšichsja i umeršich za 1911 god 1911-1911 203
63/158/0/1/132 Duplikat aktov Graždanskago Sostojanija Lejpunskago Rim.- Kat. prichoda o rodivišichsja brakosočetavšichsja i od umeršich za 1912 god. 1912-1912 0
63/158/0/1/133 Duplikat aktov graždanskago sostojanija Lejpunskago R.- K. prichoda o rodivišichsja brakosočetavšichsja i od umeršich za 1913 god 1913-1913 0
63/158/0/2/1 Aneksa Gminy Lejpuńskiej 1810. 1811 r. 1810-1811 173
63/158/0/2/2 Dokumenty do akt małżeństw 1814-1814 107
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 13 14

Amount of archival material

203

203

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -