Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przerośli

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1813-1911
- brak danych - 1813 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1813-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1813-1824, 1866-1897, 1905, 1909, 1911-1913.
Mikrofilmy ksiąg stanu cywilnego sygn. 1/1-1/94 (do 1884 r.), mikrofilmy alegatów sygn. 2/1-2/7 (do 1824 r.)
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta stanu cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/161/0/1/1 Księga aktów urodzenia Gminy Przeroslskiej w Powiecie Seynenskim Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1813 1813-1813 37
63/161/0/1/2 Księga Aktów Zeyscia Gminy Przeroślskiey w Powiecie Seynenskim Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1813 1813-1813 38
63/161/0/1/3 Księga Aktów Urodzenia Gminy Przeroslskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1814 1814-1814 36
63/161/0/1/4 Księga Aktów Małżeństwa Gminy Przeroslskiey w Powiecie Seyneńskim Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1814 1814-1814 23
63/161/0/1/5 Księga Aktów Zeyscia Gminy Przeroslskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1814. 1814-1814 26
63/161/0/1/6 Księga Aktów Urodzenia Gminy Przeroslskiey Powiatu Seuneńskiego Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1815. 1815-1815 45
63/161/0/1/7 Księga Aktów Małżeństwa Gminy Przeroslskiey Powiatu Seuneńskiego Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1815 1815-1815 18
63/161/0/1/8 Księga Aktów Zeyscia Gminy Przeroslskiey Powiatu Seuneńskiego Departamentu Łomżyńskiego na Rok 1815 1815-1815 28
63/161/0/1/9 Akta Gminy Przeroślskiey Urodzonych od Dnia 1- wszego Stycznia Roku 1816 1816-1816 30
63/161/0/1/10 Akta Gminy Przeroslskiey Zaślubionych od Dnia 1- wszego Stycznia Roku 1816 1816-1816 15
63/161/0/1/11 Akta Gminy Przeroslskiey Zeszłych od Dnia 1-wszego Stycznia Roku 1816 1816-1816 18
63/161/0/1/12 Akta Gminy Przeroslskiey Urodzonych od Dnia 1-wszego Stycznia Roku 1817 1817-1817 36
63/161/0/1/13 Akta Gminy Przeroslskiey Zaślubionych od Dnia 1-wszego Stycznia Roku 1817 1817-1817 21
63/161/0/1/14 Akta Gminy Przeroslskiey Zeszłych od Dnia 1- wszego Stycznia Roku 1817 1817-1817 14
63/161/0/1/15 Akta Gminy Przeroslskiey Urodzonych od Dnia 1- wszego Stycznia 1818 Roku 1818-1818 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

162

146

0

3.15

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.