Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sejnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1916
- brak danych - 1808 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego od 1826 r., każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1809-1912.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/163/0/1/1 Akta urodzenia gminy seyneńskiey 1808 1808-1809 65
63/163/0/1/2 Akta małżeńskie gminy seyneńskiey 1808 1808-1809 31
63/163/0/1/3 Akta zejścia gminy seyneńskiey 1808 1808-1809 50
63/163/0/1/4 Akta urodzonych gminy seyneńskiej od 1-go maja 1809 r. 1809-1810 64
63/163/0/1/5 Akta małżeństwa gminy seyneńskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 46
63/163/0/1/6 Akta zeszłych gminy seyneńskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 38
63/163/0/1/7 Akta stanu cywilnego urodzonych w gminie seyneńskiey od 1-go maja 1810 roku 1810-1811 55
63/163/0/1/8 Akta stanu cywilnego zaślubionych w gminie seyneńskiey od 1-go maja 1810 roku 1810-1811 63
63/163/0/1/9 Akta stanu cywilnego umarłych w gminie seyneńskiey od 1-go maja 1810 roku 1810-1811 49
63/163/0/1/10 Dodatek do akt stanu cywilnego urodzonych w gminie seyneńskiey w roku 1810/11 od 22 kwietnia do ostatniego grudnia tegoż roku 1811-1811 56
63/163/0/1/11 Akta stanu cywilnego urodzonych w gminie seyneńskiey od 1-go stycznia 1812 roku. 1812-1812 65
63/163/0/1/12 Akta stanu cywilnego zaślubionych w gminie sejneńskiej od 1-go stycznia 1812 roku. 1812-1812 31
63/163/0/1/13 Akta stanu cywilnego umarłych w gminie seyneńskiey od 1-go stycznia 1812 roku. 1812-1812 65
63/163/0/1/14 Akta stanu cywilnego urodzonych w gminie seyneńskiey od 1-go stycznia 1813 roku. 1813-1813 50
63/163/0/1/15 Akta stanu cywilnego zaślubionych w gminie seyneńskiey od 1-go stycznia 1813 roku. 1813-1813 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

194

176

0

4.45

4.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.