Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 130 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1806-1913, 37 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/164/0/1/1 Księga parafi sereyskiey urodzonych stanu cywilnego powiatu seyneńskiego w departamencie łomżyńskim sporządzone w roku 1808 dnia 1-go maia 1808-1809 57
63/164/0/1/2 Księga parafi sereyskiey małżeństwa stanu cywilnego powiatu seyneńskiego w departamencie łomżyńskim sporządzone w roku 1808 dnia 1-go maia 1808-1809 24
63/164/0/1/3 Księga aktów cywilnych zejścia parafii sereyskiey od 1-go maja 1808 aż do 10809 dnia 1-go miesiąca maia gminy serejskiej 1808-1809 34
63/164/0/1/4 Akta urodzonych gminy sereyskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 46
63/164/0/1/5 Akta małżeństwa gminy sereyskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 32
63/164/0/1/6 Akta umarłych gminy sereyskiey od 1-go maja 1809 ru 1809-1810 24
63/164/0/1/7 Akta urodzonych gminy sereyskiey od 1-go maja 1810 ru 1810-1811 93
63/164/0/1/8 Akta zaślubionych gminy sereyskiey od 1-go maja 1810 ru 1810-1811 57
63/164/0/1/9 Akta umarłych gminy sereyskiey od 1-go maja 1810 ru 1810-1811 59
63/164/0/1/10 Akta urodzonych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1812 aż do ostatniego grudnia 1812-1812 51
63/164/0/1/11 Akta zaślubionych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1812 aż do ostatniego grudnia 1812-1812 26
63/164/0/1/12 Akta umarłych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1812 aż do ostatniego grudnia 1812-1812 26
63/164/0/1/13 Akta urodzonych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1813 aż do ostatniego grudnia 1813-1813 51
63/164/0/1/14 Akta zaślubionych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1813 aż do ostatniego grudnia 1813-1813 28
63/164/0/1/15 Akta umarłych gminy sereyskiey od 1-go stycznia 1813 aż do ostatniego grudnia 1813-1813 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

166

166

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.