Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 130 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1806-1913, 37 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do aktów małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/164/0/2/1 Aneksa do Aktów Ślubnych Parafii Serejskiej z roku 1868 1868-1868 56
63/164/0/2/2 Dokumenty Kassajuščiesja k Aktom sostavlennym v otnošenij zaključenija bračnago sojuza v kostiele Serejskago Prichoda v 1869 g. 1869-1869 58
63/164/0/2/3 Dokumenta Kassajuščiesja k Aktom brakosočetanija Serejskago Rimsko Katoličeskogo Prichoda za 1870 god 1870-1870 36
63/164/0/2/4 Dokumenty Kasajuščiesja k Aktom Brakosočetavsichsja Prichoda Serejskago Rimsko Katoličeskogo za 1871 god 1871-1871 56
63/164/0/2/5 Dokumenty Kasajuščiesja k Aktom Brakosočetavšichsja Lic Serejskogo Rimsko-Katoličeskogo Prichoda za 1872 god 1872-1872 89
63/164/0/2/6 Dokazatelstva Aktov o Brakosočetanîi Serejskago Prichoda za 1873 god 1873-1873 74
63/164/0/2/7 Dokumenty Brakosočetavšichsja Lic v Serejskom Rimsko-Katoličeskom Prichode s 1874 goda 1874-1874 87
63/164/0/2/8 Dokumenty k aktam brakosočetavšichsja Serejskago Rimsko-Katoličeskago Prichoda s 1875 goda 1875-1875 87
63/164/0/2/9 Dokumenty k aktam brakosočetavšichsja lic v Serejskom Rimsko-Katoličeskom Prichode v 1877 godu 1877-1877 77
63/164/0/2/10 Dokumenty k Aktom brakosočetavšichsja v Serejskom Rimsko-Katoličeskom Prichode za 1878 god 1878-1878 82
63/164/0/2/11 Dokumenty k Aktom Brakosočetavšichsja v Serejskom Rimsko-Katoličeskom Prichodskom Kostele v 1879 godu 1879-1879 73
63/164/0/2/12 Dokumenty k aktom brakosočetavšichsja Serejskago Rimsko-Katoličeskago prichoda Sejnskago uezda s 1880 goda 1880-1880 48
63/164/0/2/13 [Dowody do akt małżeństw ] Sereje 1881 r. 1881-1881 58
63/164/0/2/14 Dokumenty o brakosočetavšichsja Serejskago Rimsko-Katoličeskago Prichoda za 1882 god 1882-1882 75
63/164/0/2/15 Dokumenty k aktam brakosočtavšichsja Serejskago Rimsko-Katoličeskago Prichoda za 1883 god 1883-1883 63
1 2 3

Amount of archival material

166

166

0

3.40

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.