Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1937
- brak danych - 1808 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1909, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1935, sygn. 1/1-1/144.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1808-1913, sygn. 2/1-2/52.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/165/0/1/1 Księga do zapisywania aktów małżeństw gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1808 1808-1809 62
63/165/0/1/2 Księga umarłych ru 1808 gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1808 1808-1809 73
63/165/0/1/3 Księga aktu ślubnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1Maja 1809 1809-1810 54
63/165/0/1/4 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1809 z maja 1, po 1810 roku po maja 1 1809-1810 50
63/165/0/1/5 Księga aktu ślubnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1810 1 Maja po 1 Maja 1811 roku 1810-1811 61
63/165/0/1/6 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, departamentu łomżyńskiego na rok 1810 1 maja po 1 maja 1811 1810-1811 48
63/165/0/1/7 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, departamentu łomżyńskiego na rok 1811 1 maja po 1 maja 1812 1811-1812 74
63/165/0/1/8 Księga aktu ślubnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, departamentu łomżyńskiego od dnia 1-go maja 1812 do pierwszego maja 1813 roku 1812-1813 69
63/165/0/1/9 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1812-1813 71
63/165/0/1/10 Księga aktu urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1813-1814 86
63/165/0/1/11 Księga aktów ślubnych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1813-1814 116
63/165/0/1/12 Księga aktów umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1813-1814 76
63/165/0/1/13 Księga aktu urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1814 po 1 maja 1815 1814-1815 104
63/165/0/1/14 Księga aktów śłubnych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca Maja 1814 po 1-go miesiąca Maja 1815 r-u 1814-1815 88
63/165/0/1/15 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiaca maja 1814 do 1-go miesiaca maja 1815 roku 1814-1815 65
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

201

165

0

6.71

5.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.