Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1937
- brak danych - 1808 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1909, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1935, sygn. 1/1-1/144.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1808-1913, sygn. 2/1-2/52.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/165/0/1/1 Księga do zapisywania aktów małżeństw gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1808 1808-1809 62
63/165/0/1/2 Księga umarłych ru 1808 gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1808 1808-1809 73
63/165/0/1/3 Księga aktu ślubnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1Maja 1809 1809-1810 54
63/165/0/1/4 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1809 z maja 1, po 1810 roku po maja 1 1809-1810 50
63/165/0/1/5 Księga aktu ślubnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim na rok 1810 1 Maja po 1 Maja 1811 roku 1810-1811 61
63/165/0/1/6 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, departamentu łomżyńskiego na rok 1810 1 maja po 1 maja 1811 1810-1811 48
63/165/0/1/7 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, departamentu łomżyńskiego na rok 1811 1 maja po 1 maja 1812 1811-1812 74
63/165/0/1/8 Księga aktu ślubnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, departamentu łomżyńskiego od dnia 1-go maja 1812 do pierwszego maja 1813 roku 1812-1813 69
63/165/0/1/9 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1812-1813 71
63/165/0/1/10 Księga aktu urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1813-1814 86
63/165/0/1/11 Księga aktów ślubnych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1813-1814 116
63/165/0/1/12 Księga aktów umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1813 po 1 maja 1814 1813-1814 76
63/165/0/1/13 Księga aktu urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1814 po 1 maja 1815 1814-1815 104
63/165/0/1/14 Księga aktów śłubnych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca Maja 1814 po 1-go miesiąca Maja 1815 r-u 1814-1815 88
63/165/0/1/15 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiaca maja 1814 do 1-go miesiaca maja 1815 roku 1814-1815 65
63/165/0/1/16 Księga aktu urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1815 do 1 maja 1816 1815-1816 87
63/165/0/1/17 Księga aktów śłubnych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1815 do 1. 1816 roku 1815-1816 90
63/165/0/1/18 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1815 do maja 1816 roku 1815-1816 77
63/165/0/1/19 Księga aktu urodzenia gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1816 do maja 1817 roku 1816-1817 128
63/165/0/1/20 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1816 do maja 1817 roku 1816-1817 74
63/165/0/1/21 Księga aktów urodzonych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim z roku 1917 1817-1817 57
63/165/0/1/22 Księga aktów ślubnych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1817 do 29 grudnia 1817 1817-1817 79
63/165/0/1/23 Księga aktu umarłych gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1 maja 1817 do 30 grudnia 1817 1817-1817 28
63/165/0/1/24 Księga urzędnika stanu cywilnego gmniny suwalskiey zawierająca w sobie akta urodzonych od dnia 1-go stycznia 1818 1818-1818 95
63/165/0/1/25 Księga urzędnika stanu cywilnego gmniny suwalskiey zawierająca w sobie akta małżeństwa od dnia 1 stycznia 1818 do dnia tegoż 1819 1818-1818 75
63/165/0/1/26 Księga urzędnika stanu cywilnego gmniny suwalskiey zawierająca w sobie akta zejścia od dnia 1-go stycznia 1818 r-u do dnia tegoż 1819 1818-1818 70
63/165/0/1/27 Księga urzędnika stanu cywilnego gmniny suwalskiey zawierająca w sobie akta małżeństwa na rok 1819 1819-1819 88
63/165/0/1/28 Księga urzędnika stanu cywilnego gmniny suwalskiey zawierająca w sobie akta zejścia na rok 1819 1819-1819 59
63/165/0/1/29 Akta urodzonych urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey na rok 1820 1820-1820 128
63/165/0/1/30 Akta zejścia urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey na rok 1820 1820-1820 67
63/165/0/1/31 Akta urodzonych gminy suwalskiey 1821-1821 141
63/165/0/1/32 Akta zaślubionych gminy suwalskiey od dina 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1821 roku 1821-1821 108
63/165/0/1/33 Akta zeszłych gminy suwalskiey od dina 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1821 roku 1821-1821 85
63/165/0/1/34 Akta zaślubionych gminy suwalskiey od dina 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1822 roku 1822-1822 97
63/165/0/1/35 Akta zeszłych gminy suwalskiey od dnia 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1822 roku 1822-1822 83
63/165/0/1/36 Akta zaślubionych gminy suwalskiey od dina 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1823 roku 1823-1823 106
63/165/0/1/37 Akta zeszłych gminy suwalskiey od dina 1 stycznia do dnia ostatniego grudnia 1823 roku 1823-1823 86
63/165/0/1/38 Akta urodzonych na rok 1824 urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego 1824-1824 120
63/165/0/1/39 Akta zaślubionych na rok 1824 urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, województwa augustowskiego 1824-1824 95
63/165/0/1/40 Akta zeszłych na rok 1824 urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, województwa augustowskiego 1824-1824 80
63/165/0/1/41 Akta urodzonych na rok 1825 urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, województwa augustowskiego 1825-1825 128
63/165/0/1/42 Akta zaślubionych na rok 1825 urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, województwa augustowskiego 1825-1825 144
63/165/0/1/43 Akta zeszłych na rok 1825 urzędnika stanu cywilnego gminy suwalskiey, powiatu dąbrowskiego, województwa augustowskiego 1825-1825 81
63/165/0/1/44 Księga parafii suwalskiey. Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych roku 1828 1828-1828 165
63/165/0/1/45 Księga parafii suwalskiey. Duplikat urodzonych, zaślubionych i zeszłych roku 1829 1829-1829 155
63/165/0/1/46 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zeszłych urzędnika stanu cywilnego, parafij suwalskiej roku 1830 1830-1830 147
63/165/0/1/47 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zeszłych urzędnika stanu cywilnego, parafij suwalskiey na rok 1831 1831-1831 153
63/165/0/1/48 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych urzędnika stanu cywilnego, parafyi suwalskiey na rok 1832 1832-1832 139
63/165/0/1/49 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zeszłych urzędnika stanu cywilnego, parafji suwalskiey na rok 1833 1833-1833 103
63/165/0/1/50 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych urzędnika stanu cywilnego, parafyi suwalskiey na rok 1834 1834-1834 102
63/165/0/1/51 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych urzędnika stanu cywilnego, parafii suwalskiey na rok 1835 1835-1835 91
63/165/0/1/52 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych urzędnika stanu cywilnego, parafii suwalskiey na roku 1836 1836-1836 92
63/165/0/1/53 Księga duplikat parafij suwalskiey , służąca do zapisywania aktów urodzenia, zejścia i zaślubionych na rok 1837 1837-1837 118
63/165/0/1/54 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii suwalskieyna rok 1838 1838-1838 139
63/165/0/1/55 [Duplikat akt U.S.C urodzeń, ślubów i zgonów w parafii suwalskiej] 1839-1839 177
63/165/0/1/56 Księga duplikat zaślubionych urodzonych i zmarłych parafij suwalskiej z roku 1840 1840-1840 169
63/165/0/1/57 [Duplikat akt urodzenia, zaślubin, zgonów w parafii suwalskiej rok 1841] 1841-1841 175
63/165/0/1/58 Duplikat akt urodzenia, zaślubin i zgonów w parafii suwalskiej rok 1842 1842-1842 194
63/165/0/1/59 [Duplikat akt urodzeń, zaślubin i zgonów w parafii suwalskiej rok 1843] 1843-1843 195
63/165/0/1/60 [Akta urodzeń, zaślubin i zgonów parafii suwalskiej wyznania rzymsko-katolickiego za rok 1844] 1844-1844 186
63/165/0/1/61 Księga duplikat aktów urodzenia, zaślubin, zgonów w parafii suwalskiey z roku 1845 1845-1845 255
63/165/0/1/62 Duplikat akt urodzenia, zaślubin i zgonów w parafii Suwałki rok 1846 1846-1846 234
63/165/0/1/63 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyz. rzym.-kat. w Suwałkach 1847 r. 1847-1847 279
63/165/0/1/64 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyzn. rzym. - kat. w Suwałkach 1848 r. 1848-1848 265
63/165/0/1/65 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zzmarłych parafii suwalskiej za 1849 rok 1849-1849 237
63/165/0/1/66 Księga duplikat aktów urodzonych, zaślubionych, zeszłych parafij suwalskiej rok 1851 1851-1851 224
63/165/0/1/67 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyz. rzym. - kat. w Suwałkach 1852 r. 1852-1852 198
63/165/0/1/68 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyz. rzym. - kat. W Suwałkach 1853 r. 1853-1853 223
63/165/0/1/69 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyz. rzym. - kat. w Suwałkach 1854r. 1854-1854 213
63/165/0/1/70 Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyz. rzym. - kat. w Suwałkach 1855r. 1855-1855 174
63/165/0/1/71 Księga duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii suwalskiej rok 1856 1856-1856 187
63/165/0/1/72 Księga duplikat do zapisywania aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii suwalskiej 1857 rok 1857-1857 182
63/165/0/1/73 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych w parafii suwalskiej z roku 1858 1858-1858 211
63/165/0/1/74 Duplikat czyli księga druga oryginalna aktów urodzenia, zaślubienia i zejścia parafii suwalskiej za 1859 rok 1859-1859 239
63/165/0/1/75 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zejścia za rok 1860 parafii kat. Suwałki 1860-1860 216
63/165/0/1/76 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii suwalskiej za 1861 rok 1861-1861 230
63/165/0/1/77 Księga duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zejścia parafii suwalskiej z roku 1862 1862-1862 245
63/165/0/1/78 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii suwalskiej za rok 1863 1863-1863 194
63/165/0/1/79 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii suwalskiej z roku 1865 1865-1865 231
63/165/0/1/80 Duplikat aktów urodzenia, małżeństw i zejścia parafii rzymsko-katolickiej suwalskiej za rok 1866 1866-1866 365
63/165/0/1/81 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii suwalskiej na rok 1867 1867-1867 231
63/165/0/1/82 Dublikat rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich suvalkskago prichoda za god 1870 . 1870-1870 156
63/165/0/1/83 Dublikat rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich suvalkskago rimsko katoličeskago prichoda s 1871 goda 1871-1871 262
63/165/0/1/84 Dublikat suvalkskago prichoda na 1872 god 1872-1872 262
63/165/0/1/85 Duplikat suvalskago prichoda s 1873 goda 1873-1873 305
63/165/0/1/86 Duplikat suvalskago prichoda za 1875 god 1875-1875 300
63/165/0/1/87 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Suwałkach] 1876-1876 299
63/165/0/1/88 Dublikat rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich suvalkskago prichoda c 1877 goda. 1877-1877 365
63/165/0/1/89 Duplikat dlja zapisyvanija aktov graždanskago sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i smerti suvalskogo rimsko-katoličeskago prichoda. 1878-1878 284
63/165/0/1/90 [Suwałki parafia rzymsko-katolicka 1879 rok] 1879-1879 293
63/165/0/1/91 Duplikat suval'kskogo prichoda na 1881 god 1881-1881 643
63/165/0/1/92 Dublikat suvalkskago prichoda s 1883 goda 1883-1883 597
63/165/0/1/93 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1884-1884 621
63/165/0/1/94 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzysko-katolickiej w Suwałkach] 1886-1886 682
63/165/0/1/95 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii rzymsko-katolickiej w Suwałkach] 1887-1887 682
63/165/0/1/96 [Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów] 1888-1888 690
63/165/0/1/97 [Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyzn. rzym. - kat. w Suwałkach 1889 r.] 1889-1889 709
63/165/0/1/98 [Duplikat akt urodzeń wyznania rzymskokatolickiego parafii w Suwałkach] 1890-1891 844
63/165/0/1/99 [Duplikat akt zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Suwałkach] 1890-1891 438
63/165/0/1/100 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania rzymskokatolickiego parafii w Suwałkach 1891-1891 78
1 2

Amount of archival material

201

165

0

6.71

5.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.