^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kniga duplikat Seto Jezerskago rimsko-katoličeskago prichoda s 1880 goda

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 106
Księga duplikat świętojeziorskiej rzymskokatolickiej parafii z 1880 roku
1880-1880

1880 - 1880
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - 116
- brak danych - Tak
całkowicie CS 933
mikrofilm CS 933
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Świeto Jeziory -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.