^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat urodzonych, zmarłych zaślubionych parafij święto jeziorskiey z roku 1832 od dnia 1-go stycznia do ostatniego grudnia r. B.

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 58
- brak danych -
1832-1832

1832 - 1832
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
186 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie C. 2617
mikrofilm C. 2617

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Świeto Jeziory -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.