^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga duplikat akt urodzonych, zaślubionych i umarłych w parafij Święto Jeziory, obwodzie sejneńskim, gubernij augustowskiey z roku 1841

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 67
- brak danych -
1841-1841

1841 - 1841
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
184 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie C. 2626
mikrofilm C. 2626

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Świeto Jeziory -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.