^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat aktów urodzonych, zmarłych i zaślubionych w parafii święto jezierskiey w roku 1849

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 75
- brak danych -
1849-1849

1849 - 1849
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
176 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie C. 2634
mikrofilm C. 2634

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Świeto Jeziory -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.