^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta zaślubionych gminy święto-jeziorskiey od 1 maja 1810 roku do dnia ostatniego grudnia 1811

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 8
[Dokuemnty do akt małżeństw Święto Jeziorskiej Rzymsko-Katolickiej Parafii z 1872 roku]
1810-1811

1810 - 1811
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
74 - brak danych -
195x325 Tak
całkowicie C. 2567
mikrofilm C. 2567

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Świeto Jeziory -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.