Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wigrach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1935
- brak danych - 1808 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1904, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (duplikaty, unikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1927, sygn. 1/1-1/107.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z la: 1809-1935, sygn. 1/2-2/83.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do aktów małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/167/0/2/1 Dowody do Akt Małżeństwa Gminy Wigierskiey od dnia 1-o Maja 1809 do dnia ostatniego kwietnia 1810 Roku. 1809-1810 72
63/167/0/2/2 Dowody do Akt Małżeństwa Gminy Wigierskiey od dnia 1 Maja 1810 Roku do dnia ostatniego kwietnia 1811 Roku. 1810-1811 129
63/167/0/2/3 Dowody Małżeństwa Gminy Wigierskiey od dnia 1 Maja 1811 Roku do ostatniego dnia kwietnia 1812 Roku. 1811-1812 66
63/167/0/2/4 Dowody do Akt Małżeństw Gminy Wigierskiey od dnia 1 Maja 1812 Roku do dnia ostatniego kwietnia 1813 Roku. 1812-1813 109
63/167/0/2/5 Dowody do Aktów Małżeństwa Gminy Wigierskiey od dnia 1 Maja 1813 do dnia ostatniego kwietnia 1814 Roku. 1813-1814 80
63/167/0/2/6 Dowody do Akt Małżeństwa Gminy Wigierskiey od dnia 1 Maja 1814 Roku do dnia ostatniego Grudnia 1815 Roku. 1814-1815 98
63/167/0/2/7 Dowody do Akt Małżeństwa Gminy Wigierskiey od dnia 1 Stycznia 1816 Roku do dnia ostatniego Grudnia tegoż Roku 1816. 1816-1816 106
63/167/0/2/8 Księga Świadectw należących do Aktów Ślubnych Gminy Wigierskiey Urzędnika Cywilnego Od dnia 1 Stycznia do dnia ostatniego Miesiąca Grudnia 1819 Rok. 1819-1819 125
63/167/0/2/9 Dowody służące do Aktów Ślubnych Parafii Wigierskiey w Roku 1820 Ułożone przez Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wigierskiey 1820-1820 64
63/167/0/2/10 Dowody służące do Akt Ślubnych Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wigierskiey Od dnia 1 Stycznia 1822 r. 1822-1822 66
63/167/0/2/11 Dowody służące do Aktów Małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wigierskiey w Obwodzie i Woiewództwie Augustowskim na rok od 1-go Stycznia 1823 do ostatniego Grudnia tegoż roku. 1823-1823 84
63/167/0/2/12 Dowody służące do Aktów Ślubnych w Roku 1824 Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wigierskiey w Obwodzie i Woiewództwie Augustowskim, w czasie od pierwszego Stycznia do dnia ostatniego Miesiąca Grudnia w temże roku 1824. 1824-1824 99
63/167/0/2/13 Dowody służące do Aktów Ślubnych w Roku 1825 Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Wigierskiey. 1825-1825 96
63/167/0/2/14 Dowody służące do Aktów Ślubnych Gminy Wigierskiey na Rok 1826. 1826-1826 54
63/167/0/2/15 Dowody do Akt Małżeństw Kościoła Parafii Wigierskiey. 1827-1827 28
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

189

158

0

3.21

2.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.