Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wigrach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1935
- brak danych - 1808 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1904, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (duplikaty, unikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1927, sygn. 1/1-1/107.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z la: 1809-1935, sygn. 1/2-2/83.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/167/0/1/1 Akta zaślubionych gminy wigierskiey od 1-go maja 1808 do dnia ostatniego kwietnia 1809 1808-1809 31
63/167/0/1/2 Akta urodzonych gminy wigierskiey od 1-go maja 1809 do dnia ostatniego kwietnia 1810 roku 1809-1810 40
63/167/0/1/3 Akta zaślubionych gminy wigierskiey od 1-go maja 1809 do dnia ostatniego kwietnia 1810 roku 1809-1810 35
63/167/0/1/4 Akta zejścia gminy wigierskiey od 1-go maja 1809 do dnia ostatniego kwietnia 1810 roku 1809-1810 30
63/167/0/1/5 Akta urodzin gminy wigierskieyod 1-go maja 1810 do dnia ostatniego kwietnia 1811 roku 1810-1811 34
63/167/0/1/6 Akta małżeństwa gminy wigierskiey od 1-go maja 1810 do dnia ostatniego kwietnia 1811 roku 1810-1811 39
63/167/0/1/7 Akta zejścia gminy wigierskiey od 1-go maja 1810 do dnia ostatniego kwietnia 1811 roku 1810-1811 28
63/167/0/1/8 Akta urodzin gminy wigierskiey od 1-go maja 1811 do dnia ostatniego kwietnia 1812 roku 1811-1812 44
63/167/0/1/9 Akta małżeństwa gminy wigierskiey od 1-go maja 1811 do dnia ostatniego kwietnia 1812 roku 1811-1812 25
63/167/0/1/10 Akta zejścia gminy wigierskiey od 1-go maja 1811 do dnia ostatniego kwietnia 1812 roku 1811-1812 41
63/167/0/1/11 Akta urodzin gminy wigierskiey od 1-go maja 1812 do dnia ostatniego kwietnia 1813 roku 1812-1813 41
63/167/0/1/12 Akta małżeństwa gminy wigierskiey od 1-go maja 1812 do dnia ostatniego kwietnia 1813 roku 1812-1813 43
63/167/0/1/13 Akta zejścia gminy wigierskiey od 1-go maja 1812 do dnia ostatniego kwietnia 1813 roku 1812-1813 42
63/167/0/1/14 Akta urodzin gminy wigierskiey od 1-go maja 1813 do dnia ostatniego kwietnia 1814 roku 1813-1814 39
63/167/0/1/15 Akta małżeństw gminy wigierskiey od 1-go maja 1813 do dnia ostatniego kwietnia 1814 roku 1813-1814 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

189

158

0

3.21

2.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -