Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiżajnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1921
- brak danych - 1808 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (duplikaty, unikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1808-1921 (z licznymi lukami obejmującymi rok luk kilka lat), sygn. 1/1/-1/125.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1812, 1820, 1824, 1866-1869, 1872, 1875, 1876, 1878, 1890, 1891, 1902, 1905, 1910, 1912, sygn. 2/1-2/17.
Zespół zmikrofilmowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do aktów małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/169/0/2/1 [Dokumenty do akt małżeństw] Wiżajny Rzym.-Kat. 1812 r/ 1812-1812 97
63/169/0/2/2 Dowody służące do akt zaślubionych gminy wiżaynskiej, powiatu seynenskiego w woiewództwie augustowskim na rok 1820 1820-1820 142
63/169/0/2/3 Wizajny Rzym.-Kat. 1824. [Dokumenty do akt małżeństw] 1824-1824 0
63/169/0/2/4 Dowody do akt małżeństw parafii Wiżajny z roku 1866 1866-1866 0
63/169/0/2/5 Dowody do aktów małżeństwa parafii Wiżańskiej 1867-1867 0
63/169/0/2/6 Dokumenty k sostavlennym aktom Činovnika Graždanskogo Sostajania Vižajnskogo Rimsko-Katoličeskogo veroispovedanija o brakosočetavšichsja za 1868 g. 1868-1868 0
63/169/0/2/7 Aneksa Vižajnskogo Prichoda 1869 goda 1869-1869 0
63/169/0/2/8 Dokumenty Vižajnskogo Prichoda s 1872 goda 1872-1872 0
63/169/0/2/9 Dokumenty k aktam brakosočetanija Vižajnskogo Prichoda s 1875 goda 1875-1875 0
63/169/0/2/10 Dokumenty k aktam Brakosočetanija Vižajnskogo Prichoda s 1876 goda 1876-1876 0
63/169/0/2/11 Dokumenty k aktam brakosočetanija Vižajnskogo Prichoda za 1878 god 1878-1878 0
63/169/0/2/12 Dokumenty k Aktam Brakosočetanija Vižajnskogo Prichoda za 1890 god 1890-1890 0
63/169/0/2/13 [Dokumenty do akt małżeństw] 1891-1891 0
63/169/0/2/14 Dokumenty k aktam o brakosočetavšichsja vižajnskogo r. k. prichoda za 1902 god 1902-1902 0
63/169/0/2/15 Dokumienty k aktam o brakosočetanii Vižajnskago r. k. Prichoda za 1905 god 1905-1905 16
1 2

Amount of archival material

141

127

0

2.86

2.56

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.