Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1843-1914
- brak danych - 1843 - 1892
1899 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Zespół zawiera wyłacznie duplikaty (wtóropisy) ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1843, 1845-1855, 1857, 1859, 1868-1871, 1875-1876, 1879-1888, 1892, 1899-1906, 1908-1911. zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/170/0/1/1 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Greko Rosyyskich Parafii Suwalskiey od dnia 4 Października / 22 Września do dnia 19/31 Grudnia 1843 roku. 1843-1843 13
63/170/0/1/2 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na rok 1845. 1845-1845 27
63/170/0/1/3 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Cerkwi za 1846 r. 1846-1846 24
63/170/0/1/4 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na rok 1847 r. 1847-1847 25
63/170/0/1/5 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1848 rok. 1848-1848 21
63/170/0/1/6 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii prawoslawnej w Suwałkach] 1849-1849 21
63/170/0/1/7 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1850r. 1850-1850 18
63/170/0/1/8 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej Suwalskiey na rok 1851 1851-1851 94
63/170/0/1/9 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1852 rok. 1852-1852 16
63/170/0/1/10 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1853 rok. 1853-1853 16
63/170/0/1/11 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na 1854 rok. 1854-1854 15
63/170/0/1/12 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii. 1855-1855 16
63/170/0/1/13 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii na rok 1857. 1857-1857 22
63/170/0/1/14 Duplikat aktów Stanu Cywilnego Suwalskiej Prawosławnej Parafii. 1859-1859 13
63/170/0/1/15 Metričeskaja kniga na 1866 g. Voenno-mestnoj Suvalskoj cerkvi. 1866-1866 12
1 2 3

Amount of archival material

45

37

0

0.49

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.