^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Duplikat Aktov Graždanskago Sostajanija Suvalkskago Pravosłavnago Prichoda na 1870 god.

Archiwum Państwowe w Suwałkach
dokumentacja aktowa 18
Duplikat akt stanu cywilnego suwalskiej prawosławnej parafii na 1870 rok
1870-1870

1870 - 1870
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 22
225x345 Tak
całkowicie CS 218
mikrofilm CS 218
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Suwałki -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Akta małżeństw -
Akta urodzeń -
Akta zgonów -

Javascript support needed to browse indexes

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.