Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii jednowierców w Pokrowsku

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1846-1911
- brak danych - 1846 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
1. Księgi unikaty oraz wtóropisy (duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/69
z lat 1846-1911
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/10
z lat: 1896-1906.
zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/172/0/1/1 Duplikat akt urodzonych zaślubionych i umarłych wyznania jednowierców z r. 1846 1846-1846 0
63/172/0/1/2 Duplikat Akt urodzonych zaślubionych i umarłych z r. 1849 Parafij Jednowierców Pokrowsk 1849-1849 0
63/172/0/1/3 Akt o rodivsich, brakosocetavsich i umiersich za 1851 god.po prichodu Edinovierceskoj Pokrovskj Cerkwi Dublikat 1851-1851 0
63/172/0/1/4 Duplikat Jednowierców parafii Pokrowskiej z roku 1852 1852-1852 0
63/172/0/1/5 Duplikat Jednowierców parafii Pokrowskiej z roku 1853 1853-1853 0
63/172/0/1/6 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Jednowierców parafii Pokrowskiej na rok 1854. 1854-1854 0
63/172/0/1/7 Duplikat akt Stanu Cywilnego Parafii Pokrowsk Jednowierców za rok 1855 1855-1855 0
63/172/0/1/8 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych jednowierców w gminie Pokrowsk za rok 1856. 1856-1856 0
63/172/0/1/9 Duplikat do zapisowania aktów : urodzenia, małżeństw i zejścia jednowierców w gminie Pokrowsk w roku 1858. 1858-1858 0
63/172/0/1/10 Duplikat do zapisowania aktów urodzenia, małżeństw i zejścia jednowierców w gminie Pokrowsk w roku 1859. 1859-1859 0
63/172/0/1/11 Duplikat do zapisowania urodzeń, małżeństw i zejścia jednowierców w gminie Pokrowsk w roku 1860. 1860-1860 0
63/172/0/1/12 Duplikat do zapisowania aktów urodzenia, małżeństw i zejścia jednowierców w gminie Pokrowsk na rok 1861-szy. 1861-1861 0
63/172/0/1/13 Duplikat do zapisowania aktów urodzeń, małżeństw i zejść jednowierców w gminie Pokrowsk w roku 1862. 1862-1862 0
63/172/0/1/14 Duplikat do zapisowania aktów urodzenia, małżeństw i zejścia jednowierców w gminie Pokrowsk w roku 1863-ci. 1863-1863 0
63/172/0/1/15 Duplikat do zapisowania aktów urodzenia, małżeństw i zejścia w parafii jednowierców Pokrowsk na rok 1864. 1864-1864 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

79

68

0

0.91

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -