Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Berżniki

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1840-1875
- brak danych - 1840 - 1875
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1840-1874, 32 j.a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/173/0/1/1 Unikat Księga Urodzonych Parafii Berznickiej Wyznania Filipońskiego 1840-1856 0
63/173/0/1/2 Księga Zaślubionych Paraffij Berznickiej Wyznania Filipońskiego 1844-1865 0
63/173/0/1/3 Księga Zmarłych Paraffji Berznickiej Wyznania Filipońskiego 1844-1863 0
63/173/0/1/4 Duplicat czyli kopia Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty filponów Gminy Berzniki Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych za Lata pro 1844/48 1844-1848 12
63/173/0/1/5 Duplicat Akt Urodzonych Zejścia i Zaślubienia Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Berzniki na Rok 1849 1849-1849 11
63/173/0/1/6 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Berzniki Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych za Rok 1850 1850-1850 10
63/173/0/1/7 Duplica Akt Urodzenia Zejścia i Zaślubienia Sekty Filiponów Gminy Berzniki za Rok 1851 1851-1851 10
63/173/0/1/8 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berznickiej z roku 1852 1852-1852 7
63/173/0/1/9 Duplikat Akt stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berznickiej na 1853 rok 1853-1853 9
63/173/0/1/10 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berznickiej na 1854 rok 1854-1854 9
63/173/0/1/11 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berznickiej z roku 1855 1855-1855 9
63/173/0/1/12 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berzniki z roku 1856 1856-1856 8
63/173/0/1/13 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berzniki z roku 1857 1857-1857 9
63/173/0/1/14 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berzniki z Roku 1858 1858-1858 8
63/173/0/1/15 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Berzniki z r.1859 1859-1859 10
1 2 3

Amount of archival material

32

32

0

0.22

0.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.