Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Czostków

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1837-1872
- brak danych - 1837 - 1872
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany fragmentarycznie:
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1837-1872, 20 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/174/0/1/1 Księga Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Czostków w roku 1837 1837-1837 8
63/174/0/1/2 Księga Urodzonych Zmarłych i zaślubionych Filiponów w Gminie Czostkowo z roku 1837 1837-1837 0
63/174/0/1/3 [Unikat - akt zmarłych wyznania filipońskiego gminy Czostków -1837-1872] 1837-1872 0
63/174/0/1/4 Księga Duplikat Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych, Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Czostków w roku 1838 1838-1838 6
63/174/0/1/5 Księga Zmarłych Filiponów w Gminie Czostków z roku 1838 1838-1838 0
63/174/0/1/6 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Czostków z roku 1839 1839-1839 7
63/174/0/1/7 [Unikat akta urodzonych wyznania filipońskiego Gminy Czostków 1839-1863] 1839-1863 0
63/174/0/1/8 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Czostkow w roku 1840 1840-1840 9
63/174/0/1/9 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Czostkow w roku 1845 1845-1847 11
63/174/0/1/10 Księga Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Filiponów Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Czostkow z roku 1848 1848-1848 9
63/174/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych osób wyznania Filipońskiego w Gminie Czostków z roku 1852 1852-1852 5
63/174/0/1/12 Księga Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych osób wyznania Filipońskiego Gminy Czostków na rok 1853 służyć mająca 1853-1853 0
63/174/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Osób Wyznania Filipońskiego z Gminy Czostków na rok 1854 1853-1854 7
63/174/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych osób wyznania Filipońskiego Okręgu Czostków z roku 1855 1855-1855 6
63/174/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Osób wyznania Filipońskiego Okręgu Czostków z roku 1857 1857-1857 6
1 2

Amount of archival material

20

19

0

0.11

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.