Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Głębokim Rowie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1864-1875
- brak danych - 1864 - 1875
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany fragmentarycznie:
Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1865-1875, 11 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
63/176/0/1/1 Duplikat Akt Cywilnych Filipońskich Parafii Głęboki Rów Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na Rok 1865 1865-1865 0
63/176/0/1/2 Unikat Akt Cywilnych Filipońskich Parafii Głęboki Rów Zmarłych na Rok 1865 1865-1865 0
63/176/0/1/3 Unikat Akt Cywilnych Filipońskich Parafii Głęboki Rów Zaślubionych na Rok 1865, 1866 1865-1866 0
63/176/0/1/4 Unikat akt cywilnych filipońskich parafi Głęboki Rów - urodzonych na rok 1865-1868 1865-1868 0
63/176/0/1/5 Duplikat Akt Cywilnych Filipońskich Parafii Głęboki Rów Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na Rok 1866 1866-1866 13
63/176/0/1/6 Kniga Činovnika Graždanskogo sostojanja Glubokorovskogo Staroobrjadcev Okruga.Doplikat za god 1867 Uroždennych, Brakosočetavšisja, Umeršich 1867-1867 13
63/176/0/1/7 Duplikat Uroždennych Brakosočetavšichsja i Umeršich Staroobradcev Glubokorovskogo Okruga za 1868 god 1868-1868 14
63/176/0/1/8 Duplikat Aktov uroždennych brakosočetavšichsja i umeršich staroobradcev Glubokorovskogo Okruga za 1870 god 1870-1870 20
63/176/0/1/9 Duplikat Akt uroždennych, brakosočetavšichsja i umeršich staroobradcev Glubokorovskogo Okruga za 1872 god 1872-1872 0
63/176/0/1/10 Kniga Unikat Činovnika Graždanskago Sostojanija Glubokorovskogo Okruga Umeršich staroobrjadcev za 1866 god 1867-1868, 1869-1870,1871,1872-1873-1874-1875 1866-1875 0
63/176/0/1/11 Duplikat uroždennych, umeršich i brakosočetavšichsja Staroobrjadcev Glubokorovskogo Okruga na 1873 god 1873-1873 20

Amount of archival material

12

12

0

0.09

0.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -