Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnohruda

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1844-1866
- brak danych - 1844 - 1866
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Unikaty i duplikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1844-1866, 25 j.a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/180/0/1/1 Duplicaty Urodzeń Zaślubień i Zejść Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda z 1844 roku 1844-1844 12
63/180/0/1/2 Duplicaty Urodzeń Zaślubień i Zejść Sekty Filiponów w Gminie Krasnohruda z 1845 r. 1845-1845 9
63/180/0/1/3 Duplicaty Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda z 1846 r. 1846-1846 12
63/180/0/1/4 Duplikaty Urodzonych Zaślubionych i Zeszłych Sekty Filiponów w Gminie Krasnohruda z 1847 r. 1847-1847 10
63/180/0/1/5 Duplikaty Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminie Krasnohruda z 1848 r. 1848-1848 12
63/180/0/1/6 Duplikaty urodzonych, zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda z 1849 r. 1849-1849 9
63/180/0/1/7 Duplikaty Urodzonych, Zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda na rok 1850 r. 1850-1850 9
63/180/0/1/8 Duplikat Urodzonych Zaślubionych zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda na rok 1851 r. 1851-1851 9
63/180/0/1/9 Duplikat Urodzonych Zaślubionych Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda na 1852 rok 1852-1852 9
63/180/0/1/10 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda na 1853 rok 1853-1853 9
63/180/0/1/11 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda na rok 1854 1854-1854 10
63/180/0/1/12 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów w Gminie Krasnohruda na rok 1855 1855-1855 10
63/180/0/1/13 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Sekty Filiponów z Gminy Krasnohruda Na Rok 1856 1856-1856 10
63/180/0/1/14 Duplikat Zaślubionych urodzonych i zmarłych Sekty Filiponów Gminy Krasnohruda na Rok 1857 sporządzony 1857-1857 13
63/180/0/1/15 Duplikat Zaślubionych, Urodzonych i Zmarłych Sekty Filiponów Gminy Krasnohruda na Rok 1858 sporządzony 1858-1858 14
1 2

Amount of archival material

25

25

0

0.14

0.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -