Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Krasnopol

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1866-1874
- brak danych - 1866 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany fragmentarycznie:
Unikaty i duplikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1 1866-1874, 13 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
63/181/0/1/1 Duplikat Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść Wyznania Filipońskiego Gminy Krasnopol na Rok 1866 1866-1866 18
63/181/0/1/2 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania filipońskiego Gminy Krasnopol na rok 1867 1867-1867 11
63/181/0/1/3 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania filipońskiego Gminy Krasnopol na rok 1868 1868-1868 14
63/181/0/1/4 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania filipońskiego Gminy Krasnopol na rok 1869 1869-1869 23
63/181/0/1/5 urodzonych, zaślubionych i zmarłych filiponów w Gminie Krasnopol 1870-1870 25
63/181/0/1/6 Duplikat 1871 goda Dlja zapisyvanija aktov novoroždennych, umeršich i brakosočetavšichsja krestjan staroobrjadčeskogo ispovedanija v 1871 godu v gminie Krasnopol' 1871-1871 19
63/181/0/1/7 Duplikat dlja zapisyvanija aktov staroobrjadčeskogo ispovedanija rodivišichsja, umeršich i brakosočetavšichsja v 1872 godu v Gminie Krasnopol' 1872-1872 23
63/181/0/1/8 Kniga Duplikat Dlja zapisyvanija aktov Staroobrjadčeskago věroispovědanija-Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Uměršich v 1873 godu v Krasnopol'skoj gminie 1873-1873 32
63/181/0/1/9 Duplikat Rodivšichsja,Brakosočetavšichsja i Uměršich Staroobrjadcev Krasnopol'skiej gminy Sejnskogo Uezda na 1874 god 1874-1874 13
63/181/0/1/10 Unikat czyli Akta Urodzeń Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Krasnopol na rok 1866 do 1872 1866-1872 0
63/181/0/1/11 Unikat Kniga Dlja zapisyvanija aktov rodivšichsja krestjan Staroobrjadčeckogo ispovedanija na 1873 i 1874 god v Krasnopol'skoj gmine 1873-1874 0
63/181/0/1/12 Unikat czyli Akta Zejść Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Krasnopol od roku 1866 do Roku 1874 1866-1874 0
63/181/0/1/13 Unikat czyli Akta Zaślubień Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Krasnopol od roku 1866 do roku 1874 1866-1874 0

Amount of archival material

13

13

0

0.15

0.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -