Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Kuków

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1837-1865
- brak danych - 1837 - 1865
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1837-1873, 28 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1854, 1 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/182/0/1/1 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków Osób Urodzonych od roku 1837 do włącznie po koniec roku 1844 1837-1844 38
63/182/0/1/2 Duplicat Akta Zaszlubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków Osób Urodzonych od roku 1837 do włącznie po koniec roku 1844 1837-1844 8
63/182/0/1/3 Akta Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków od r.1837-1844 1837-1844 16
63/182/0/1/4 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Kuków Osób Zmarłych w Roku 1845 1845-1845 9
63/182/0/1/5 Duplicat Akt Osób Urodzonych Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków za rok 1846 1846-1846 8
63/182/0/1/6 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego osób Zmarłych w roku 1846 z Gminy Kuków 1846-1846 8
63/182/0/1/7 Duplicat Akt Osób Urodzonych Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków za rok 1847 1847-1847 11
63/182/0/1/8 Duplicat Akt Osób Zaszlubionych Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków za rok 1847 1847-1847 8
63/182/0/1/9 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Kuków Osób Zmarłych za r.1847 1847-1847 10
63/182/0/1/10 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Kuków Osób Urodzonych w Roku 1848 1848-1848 11
63/182/0/1/11 Duplicat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Kuków Osób Zaszlubionych za rok 1848 1848-1848 8
63/182/0/1/12 Duplicat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego z Gminy Kuków Osób Zmarłych za rok 1848 1848-1848 8
63/182/0/1/13 Duplicat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Gminy Kuków Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w roku 1849 1849-1849 15
63/182/0/1/14 Duplicat Akt Urodzonych Zaszlubionych i Zmarłych wyznania Filipońskiego w Gminie Kuków w r.1850 1850-1850 17
63/182/0/1/15 Duplicat akt Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych wyznania Filipońskiego w Gminie Kuków w r.1851 1851-1851 14
1 2

Amount of archival material

28

28

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -