Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii filipońskiej w Pogorzelcu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1874
- brak danych - 1826 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1874, 28 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1861, 2 j.a
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/183/0/1/1 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Filiponów we wsi Pogorzelec] 1826-1826 0
63/183/0/1/2 [Duplikat akt urodzeń, zaślubień i zgonów we wsi Pogorzelec sekty Filiponów] 1827-1827 33
63/183/0/1/3 Akta Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego z Pogorzelca za r.1828 1828-1828 0
63/183/0/1/4 Akta Cywilne Parafii Pogorzelskiey za Rok 1829 1829-1829 0
63/183/0/1/5 Księga Ogólna za rok 1833 Urodzonych Zmarłych Zaślubionych Wyznania Filipońskiego 1833-1833 0
63/183/0/1/6 Duplikat do zapisania Akt urodzenia małżeństwa Zeyścia na rok 1835 Parafii Pogorzelskiey 1835-1835 0
63/183/0/1/7 Duplikat do zapisywania Akt Urodzenia, małżeństwa Zeyścia Parafyi Pogorzelskiey na rok 1836 1836-1836 0
63/183/0/1/8 [Duplikat akt urodzeń, ślubów i zgonów wyznania filipońskiego parafii pogorzelskiey z 1837 r.] 1837-1837 0
63/183/0/1/9 Duplikat Aktow Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Sekty Filiponów parafii Pogorzelec z Roku 1838 1838-1838 0
63/183/0/1/10 Duplikat Aktów Urodzeń, Zmarłych i Zaślubionych Sekty filiponów Parafii Pogorzelec za rok 1839 1839-1839 0
63/183/0/1/11 Duplikat Aktów Urodzeń, Zmarłych i Zaślubionych sekty Filiponów Parafii Pogorzelec Gminy Sejwy za rok 1845 1845-1845 0
63/183/0/1/12 Księga Duplikat Urodzonych, Zmarłych, Zaślubionych Filiponów Parafii Pogorzelec w Gminie Pokrowsk w 1863 roku 1863-1863 0
63/183/0/1/13 Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia Małżeństw i Zejścia Sekty Filiponów Parafii Pogorzelec na rok 1864 1864-1864 0
63/183/0/1/14 Unikat do zapisywania Aktów Urodzonych, Małżeństw i Zejścia Sekty Filiponów Parafii Pogorzelec Na rok 1864 i 1865 1864-1865 0
63/183/0/1/15 Unikat do zapisywania aktów urodzonych, małżeństw i zejścia sekty filiponów parafii Pogorzelec na rok 1867 1867-1867 0
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -