Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Pokrowsk

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1853-1874
- brak danych - 1853 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany fragmentarycznie:
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1853-1874, 28 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1855, 1 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/184/0/1/1 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionch i Zmarłych w 1853 r. Filipów czyli bez Popowców przez Wójta Gminy Pokrowsk założony i zpisany 1853-1853 0
63/184/0/1/2 Unikat Księga Aktów Urodzonych Sekty Filiponów w Gminie Pokrowsk 1853-1861 0
63/184/0/1/3 Unikat Księga Aktów Zmarłych Filiponów czyli bezpopowców gminy Pokrowsk 1853-1864 0
63/184/0/1/4 Duplikat Aktów Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych w 1854 r. Filiponow czyli bez-popowców przez Wójta Gminy Pokrowsk zalożony i opisany 1854-1854 0
63/184/0/1/5 Duplikat Akt Urodzonych Zaślubionych i Umarłych Sekty Filiponów Wojta Gminy Pokrowsk na Rok 1855 1855-1855 0
63/184/0/1/6 Duplikat Akt Urodzonych ,Zaślubionych i Umarłych Sekty Filiponów Wójta Gminy Pokrowsk na Rok 1856 1856-1856 0
63/184/0/1/7 Duplikat Akt Urodzonych ,Zaślubionych i Umarłych Sekty Filiponów Gminy Pokrowsk za Rok 1857 1857-1857 0
63/184/0/1/8 Duplikat Akt Urodzonych ,Zaślubionych i Umarłych Filiponów Gminy Pokrowsk za Rok 1858 1858-1858 0
63/184/0/1/9 Dodatkowy Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych Umarłych Filiponow w Gminie Pokrowsk za rok 1858 1858-1858 0
63/184/0/1/10 Duplikat Akt Urodzonych , Zaślubionych i Umarłych Filiponów z Gminy Pokrowsk za rok 1859 1859-1859 0
63/184/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych , Zaślubionych i Umarłych Filiponów w Gminie Pokrowsk w 1860 r. 1860-1860 0
63/184/0/1/12 Księga Duplikat Urodzonych , Zaślubionych i Zmarłych Filiponow w Gminie Pokrowsk 1861r. 1861-1861 0
63/184/0/1/13 Księga Aktów Urodzonych Sekty Filiponów przez Wójta Gminy Pokrowsk z r 1862-1866 założona 1862-1866 0
63/184/0/1/14 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Filiponów w gm. Pokrowsk 1862 roku 1862-1862 0
63/184/0/1/15 Metričeskaja kniga Umeršich Staroobradčeskogo verojanija za goda 1864-1867 1864-1867 45
1 2

Amount of archival material

31

31

0

0.44

0.44

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -