Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego gminy Sejwy

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1840-1874
- brak danych - 1840 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1840-1874, 27 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1840-1850, 1 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta stanu cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/185/0/1/1 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia Zeyścia Sekty Filiponów Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Seywy z roku 1840 1840 0
63/185/0/1/2 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy z roku 1841 1841 44
63/185/0/1/3 Duplikat akt Urzednika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy za 1842 rok 1842 49
63/185/0/1/4 Duplikat Akt Urodzonych Zejścia i Zaślubionych Sekty Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim Gubernii Augustowskiej z Roku 1843 1843 56
63/185/0/1/5 Duplikat Aktu Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim, Gubernii Augustowskiej za Rok 1844 1844 45
63/185/0/1/6 Duplikat Aktów Urodzeń Zeyść i Zaślubień Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy z Roku 1846 1846 33
63/185/0/1/7 Duplikat Akt Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy z r. 1848 1848 30
63/185/0/1/8 Akta Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów Gminy Seywy za Rok 1852 1852 10
63/185/0/1/9 Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów z Gminy Sejwy za rok 1853 1853 7
63/185/0/1/10 Duplikat Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych osób Sekty Filiponskiej z Gminy Sejwy za rok 1854 1854 14
63/185/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych, zmarłych i zaślubionych Filiponów w Gminie Sejwy Roku 1857 1857 12
63/185/0/1/12 Duplikat Akt urodzonych, umarłych i zaślubionych Filiponów w Gminie Sejwy w r. 1858 1858 12
63/185/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Umarłych i zaślubionych wyznania Filipońskiego Gminy Sejwy za rok 1859 1859 10
63/185/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zejść Sekty Filiponów Gminy Sejwy w r. 1860 1860 12
63/185/0/1/15 Duplikat Akt urodzeń, Zejść i Zaślubin Sekty Filiponów Gminy Sejwy na Rok 1861 1861 10
1 2

Amount of archival material

28

28

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.