Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego miasta Suwałki

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1849-1874, 1900-1935
- brak danych - 1849 - 1874
1900 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany szczątkowo:
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1849-1874, 6 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1864, 1 j.a.
zespół częściowo zmikrofilmowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/186/0/1/1 Księga Aktów Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego Zmarłych w Mieście Gubernialnym w Suwałkach 1849-1866 17
63/186/0/1/2 Księga Aktów Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego o zawartych Małżeństwach w mieście Gubernialnym w Suwałkach 1849-1866 15
63/186/0/1/3 Księga Aktów Stanu Cywilnego Wyznania Filipońskiego o urodzonych, zaślubionych i zmarłych w Mieście Gubernialnym Suwałkach 1849-1866 45
63/186/0/1/4 Duplikat czyli Księga do zapisywania Akt Urodzenia, Zaślubienia i Zmarłych Wyznania Filipońskiego z okręgu Suwałk od dnia 27 stycznia 1866 roku 1866-1866 11
63/186/0/1/5 Duplikat Aktov Graždanskogo Sostojanija Filiponskogo veroispovědenija o Rodivšichsja, Umeršich i Brakosočetavšichsja v 1872 i 1873 godach 1872-1873 6
63/186/0/1/6 Duplikat Aktov Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umeršich Filiponov po Suval'kskomu Okrugu v 1874 godu 1874-1874 4
63/186/0/1/7 Dublikat. Aktów Stanu Cywilnego Zaślubionych. Z roku 1924 parafja Staroobrzędowców w Suwałkach 1924-1924 6
63/186/0/1/8 Księga o poślubionych na 1926 rok duchownego Michaiła Gołubowa 1926-[1927] 11
63/186/0/1/9 Księga o zmarłych na 1926/27 rok duchownego Michaiła Gołubowa 1926-1926 9
63/186/0/1/10 Księga metryczna duchownego Michaiła Gołubowa cerkwi staroobrzędowców w Suwałkach na 1928 rok. Część II- o poślubionych 1928-1928 9
63/186/0/1/11 Księga metryczna duchownego Michaiła Gołubowa cerkwi staroobrzędowców w Suwałkach na 1928 rok. Część III- o zmarłych 1928-1928 10
63/186/0/1/12 Księga metryczna duchownego Michaiła Gołubowa cerkwi staroobrzędowców w Suwałkach na 1929 rok. Część II- o poślubionych 1929-1929 13
63/186/0/1/13 Księga metryczna duchownego Michaiła Gołubowa cerkwi staroobrzędowców w Suwałkach na 1929 rok. Część III- o zmarłych 1929-1929 9
63/186/0/1/14 Księga metryczna duchownego Michaiła Gołubowa cerkwi staroobrzędowców w Suwałkach na 1930 rok. Część II- o poślubionych 1930-1930 11
63/186/0/1/15 Księga metryczna duchownego Michaiła Gołubowa cerkwi staroobrzędowców w Suwałkach na 1930 rok. Część III- o zmarłych 1930-1930 16
1 2

Amount of archival material

26

6

0

0.21

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.