Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wiejsieje

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1846-1874
- brak danych - 1846 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1846-1874, 29 j.a. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
Akta Stanu Cywilnego 29 1846-1874 661
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/188/0/1/1 Duplikat Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Wyznania Filiponów Okręgu Wiejsieje poczynające w roku 1846, kończące w 1848 roku 1846-1848 15
63/188/0/1/2 Duplikat Akt Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów Gminy Wiejsieje Klejwy Łozdzieje i Szławanty Roku 1849 1849-1849 10
63/188/0/1/3 Duplikat Urodzonych i Zmarłych Sekty Filiponów Okręgu i Gminy Wiejsieje rok 1851 1851-1851 6
63/188/0/1/4 Duplikat Urodzonych wyznania Filipońskiego w gminie Wiejsieje 1852 1852-1852 5
63/188/0/1/5 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Sekty Filiponow Gminy Szławanty dawnej Wiejsieje z roku 1854 1854-1854 9
63/188/0/1/6 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Filiponów Okręgu Wiejsieje za rok 1855 1855-1855 8
63/188/0/1/7 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Sekty Filipońskiej Okręgu Wieysieje w roku 1856 1856-1856 0
63/188/0/1/8 Duplikat Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Filipońskiego na Rok 1857 1857-1857 10
63/188/0/1/9 Duplikat Urodzonych,Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Filipońskiego Gminy Wiejsieje na rok 1858 1858-1858 8
63/188/0/1/10 Duplikat Akt Urodzonych,Zaślubionych i Zmarłych z Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponow Gminy Wiejsieje Szławaty i Łosewicze z r. 1859 1859-1859 8
63/188/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych,Zaślubionych i Zmarłych z Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Wiejsieje Szławanty i Łosewicze i Preponty z r. 1860 1860-1860 9
63/188/0/1/12 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Wiejsieje Szławaty i Łosewicze i Prepanty z r. 1861 1861-1861 10
63/188/0/1/13 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Wiejsieje pro. 1862 1862-1862 10
63/188/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Wiejsieje pro. 1863 1863-1863 8
63/188/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Wiejsieje pro. 1864 1864-1864 55
1 2

Amount of archival material

29

29

0

0.13

0.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.