Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego wyznania filipońskiego okręgu Wigry

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1869-1874
- brak danych - 1869 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół zachowany fragmentarycznie:
Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1869-1874, 9 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
Akta Stanu Cywilnego 9 1869-1874 124
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Reference code Title Dates Number of scans
63/189/0/1/1 Godovaja Kniga ili Duplikat dla zapisyvanija aktov Činownika Graždanskogo sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo okruga,uroždennych, umeršich i brakosočetavšichsja za 1869 god 1869-1869 12
63/189/0/1/2 Godovaja Kniga ili Duplikat dla zapisyvanija aktov Činovnika Graždanskogo sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo Okruga uroždennych, umeršich i brakosočetavšich za 1870 god Roczna księga, duplikat do zapisywania akt urodzonych, umarłych, zaślubionych 1870-1870 17
63/189/0/1/3 Godovaja Kniga ili Duplikat dla zapisyvanija Aktov Činownika Graždanskogo sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo Okruga uroždennych, umeršich i brakosočetavšich za 1871 god 1871-1871 16
63/189/0/1/4 Godovaja Kniga ili Duplikat dla zapisyvanija Aktov Činownika Graždanskogo sostojanija Vigierskogo Staroobradčeskogo okruga uroždennych, umeršich i brakosočetavšich za 1872 god 1872-1872 16
63/189/0/1/5 Godovaja Kniga ili Duplikat dla zapisyvanija Aktov Graždanskogo sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo okruga na 1873 god 1873-1873 22
63/189/0/1/6 Duplikat o uroždennych,umeršich i brakosočetavšich Vigerskogo Staroobradčeskogo Okruga za 1874 god 1874-1874 41
63/189/0/1/7 Mestnaja Kniga Činownika Graždanskogo sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo Okruga dla zapisyvanija aktov o roždennych s 1869,1870,1871,1872,1873,1874 goda 1869-1874 0
63/189/0/1/8 Mestnaja Kniga Činownika Graždanskogo Sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo Okruga dla zapisyvanija aktov o brakosočetaniu s 1869,1870,1871,1872,1873,1874 goda 1869-1874 0
63/189/0/1/9 Mestnaja Kniga Činownika Graždanskago Sostojanija Staroobradčeskogo Vigierskogo Okruga dla zapisyvanija aktov o umeršich s 1869,1870,1871,1872,1873,1874 goda 1869-1874 0

Amount of archival material

9

9

0

0.08

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.