Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Chmielówce

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1827-1840
- brak danych - 1827 - 1840
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
1. Duplikaty i unikaty urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1827-1840, 13 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1827-1833, 8 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/191/0/1/1 Duplikat Aktów Cywilno-Metrykalnych o Urodzonych, Małżeństw, Zejścia Okręgu Chmielówka na Rok 1827 1827-1827 30
63/191/0/1/2 Duplikat Aktów Cywilno-Metrykalnych o Urodzonych, Małżeństw, Zejścia Okręgu Chmielówka na Rok 1828 1828-1828 40
63/191/0/1/3 Duplikat Akt Cywilno-Metrykalnych o Urodzonych, Małżeństw, Zejścia Okręgu Chmielówka na Rok 1829 1829-1829 35
63/191/0/1/4 Duplikat Aktów Cywilno-Metrykalnych Urodzonych, Małżeństw, Zejścia Wyznania Ewangelickiego Okręgu Chmielówka na Rok 1830 1830-1830 32
63/191/0/1/5 Duplikat Aktów Cywilno-Metrykalnych Urodzonych, Małżeństw, Zejść Wyznania Ewangelickiego Okręgu Chmielówka na Rok1831 1831-1831 39
63/191/0/1/6 Duplikat Akt Cywilnych Urodzonych, Małżeństw, Zejścia Wyznania Ewangelickiego Okręgu Chmielówka na Rok 1832 1832-1832 39
63/191/0/1/7 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Chmielówka w powiecie Dąbrowskim, Województwie Augustowskim za rok 1833 Duplikat 1833-1833 33
63/191/0/1/8 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Chmielówka w Powiecie Dąbrowskim, Województwie Augustowskim pro 1834 Rok Duplikat 1834-1834 45
63/191/0/1/9 Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Gminy Chmielówka w powiecie Dąbrowskim, Województwie Augustowskim pro 1835 Duplikat 1835-1835 55
63/191/0/1/10 Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Gminy Chmielówka w Powiecie Dąbrowskim, Województwie Augustowskim pro 1836 Duplikat 1836-1836 59
63/191/0/1/11 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Chmielówka w powiecie Dąbrowskim w Gubernii Augustowskiej tyczące się Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych pro 1837 Duplikat 1837-1837 54
63/191/0/1/12 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Parafii Ewangelickij Chmielówka a teraz Suwałki za Rok 1838 1838-1838 47
63/191/0/1/13 Akt Urodzenia Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej w Suwałkach, Okręgu Chmielówka, powiecie Dąbrowskim, Województwie Augustowskim poczynając od dnia 1 stycznia 1827 do 1840 r. 1827-1840 140
63/191/0/2/1 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Chmielówka z roku 1827. Cz. I 1827-1827 0
63/191/0/2/2 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Chmielówka z roku 1827. Cz. II 1827-1827 0
1 2

Amount of archival material

21

21

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.