Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1875
- brak danych - 1826 - 1875
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Księgi duplikaty - urodzenia, małżeństwa, zgony z lat 1826-1875, 50 j.a. - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/192/0/1/1 Księga Duplicat Aktow Urodzonych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey Rok 1826 1826-1826 52
63/192/0/1/2 Księga Duplicat Aktów Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1827 sporządzone 1827-1827 54
63/192/0/1/3 Księga Duplicat Aktów Urodzonych, Zeszłych i Zaślubionych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey Rok 1828 Sporządzone 1828-1828 110
63/192/0/1/4 Księga Duplicat Aktów Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey Rok 1829 Sporządzona 1829-1829 53
63/192/0/1/5 Księga Duplicat Aktów Urodzonych, Zeszłych i Zaślubionych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1830 Sporządzona 1830-1830 48
63/192/0/1/6 Księga Duplicat Aktów Urodzonych, Zeszłych i Zaślubionych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1831-szy Sporządzony 1831-1831 22
63/192/0/1/7 Księga Duplicat Aktów Urodzonych, Zeszłych i Zaślubionych Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1832 Sporządzony 1832-1832 26
63/192/0/1/8 Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey Na Rok 1833 1833-1833 33
63/192/0/1/9 Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Serijach na Rok 1834 1834-1834 23
63/192/0/1/10 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1835 1835-1835 21
63/192/0/1/11 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafii Ewangelickiey Sereyskiey służąca na Rok 1836 1836-1836 27
63/192/0/1/12 Księga Duplikat do Zapisywania Aktów Urodzenia, Małżeństw i Zejścia dla Parafii Ewangelickiey Sereyskiey na Rok 1837 1837-1837 25
63/192/0/1/13 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Ślubów i Zejścia dla Parafii Ewangelickiey Sereyskiey służąca na Rok 1838 1838-1838 25
63/192/0/1/14 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia na Rok 1839 Dla Parafii Ewangelickiey Sereyskiey 1839-1839 31
63/192/0/1/15 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia na Rok 1840 dla Parafii Ewangelickiey Sereyskiey 1840-1840 29
1 2 3 4

Amount of archival material

50

50

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -