Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Sejnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1844-1914
- brak danych - 1844 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Zespół zawiera:
1. Księgi wtóropisy (duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1844-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1909.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/193/0/1/1 Księga Duplikat do zapisywania aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia dla filiału Seyneńskiego Ewangelickiego na rok 1844. 1844-1844 13
63/193/0/1/2 Księga Duplikat do zapisywania aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia w Filiale Seyneńskim Ewangelickim w roku 1845. 1845-1845 12
63/193/0/1/3 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia w filiale Seyneńskim Ewangelickim w roku 1846. 1845-1846 16
63/193/0/1/4 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia dla filiału Seyneńskiego Ewangelickiego na Rok 1847. 1847-1847 15
63/193/0/1/5 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia dla filiału Seyneńskiego Ewangelickiego na Rok 1848. 1848-1848 22
63/193/0/1/6 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia dla Filiału Seyneńskiego Ewangelickiego na Rok 1849. 1849-1849 19
63/193/0/1/7 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia dla Filiału Seyneńskiego Ewangelickiego na rok 1850. 1850-1850 25
63/193/0/1/8 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, zaślubienia i zeyścia dla filiału Seyneńskiego Ewangelickiego na rok 1851 1851-1851 26
63/193/0/1/9 Księga Duplikat do zapisywania Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia dla Filiału Ewangelickiego-Augsburgskiego Sejny na rok 1852. 1852-1852 28
63/193/0/1/10 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Filiału Ew. Augsburgskiego w Sejnach na rok 1853. 1853-1853 27
63/193/0/1/11 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Filiału Ew.-Augsburgskiego w Sejnach na rok 1854. 1854-1854 30
63/193/0/1/12 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Filiału Ewangelicko-Augsburgskiego w Sejnach w roku 1855 1855-1855 25
63/193/0/1/13 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Filiału Ewangelicko-Augsburgskiego w Sejnach w 1856 roku. 1856-1856 22
63/193/0/1/14 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Filiału Ewangelicko-Augsburgskiego Sejny w roku 1857. 1857-1857 19
63/193/0/1/15 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zeyścia Filiału Ewangelicko-Augsburgskiego Sejny w roku 1858. 1858-1858 24
1 2 3 4 5

Amount of archival material

72

60

0

0.73

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -