Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1839-1914
- brak danych - 1839 - 1900
1901 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
1. Księgi unikaty oraz wtóropisy (duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1839-1914, sygn. 1/1-1/58.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1868-1910, sygn. 2/1-2/33.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/194/0/1/1 Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Suwałki w Powiecie Dąbrowskim Obwodzie i Gubernii Augustowskiey na Rok 1839. 1839-1839 62
63/194/0/1/2 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych, Zeszłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Ewangelickiego Okręgu Suwałki w Obwodzie i Gubernii Augustowskiey przez 1840 rok. 1840-1840 46
63/194/0/1/3 Duplikat akt Stanu Cywilnego Parafii Ewangelickiey Suwałki za rok 1841 1841-1841 68
63/194/0/1/4 Duplikat Ksiąg Metrycznych Parafij Ewangelickiey Suwałki za rok 1842 1842-1842 100
63/194/0/1/5 Duplikat ksiąg metrycznych Parafij Ewangelickiey Suwałki za rok 1843. 1843-1843 80
63/194/0/1/6 Duplikat Akt Cywilnych Urodzeń, Zaślubień i Zeyść Parafij Ewangelickiey Suwałki pro 1844 1844-1844 49
63/194/0/1/7 Duplikat Akt Cywilnych Urodzeń, Zaślubionych i Zeyść w Parafij Ewangelickiey Suwałki za rok 1845 1845-1845 60
63/194/0/1/8 Duplikat akt metrycznych Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafij Ewangelickiey w Suwałkach pro 1846 1846-1846 64
63/194/0/1/9 Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i zeszłych w Parafij Ewangelickiey Suwałki za rok 1847. 1847-1847 67
63/194/0/1/10 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafij Ewangelickiey Suwałki za rok 1848. 1848-1848 62
63/194/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafij Ewangelickiey Suwałki za rok 1849. 1849-1849 71
63/194/0/1/12 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Parafij Ewangelicko Augsburgskiey Suwałki za rok 1850. 1850-1850 56
63/194/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Parafij Ew. Augsburgskiey Suwałki za rok 1851 1851-1851 60
63/194/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Parafij Ewangelicko-Augsburgskiey Suwałki za rok 1852 1852-1852 68
63/194/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Parafij Ewangelicko-Augsburgskiey Suwałki za rok 1853 1853-1853 56
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

91

77

0

1.48

1.28

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -