Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1844-1912
- brak danych - 1844 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi wtóropisy (duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1844-1912, sygn. 1/1-1/55.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1844-1912, sygn. 2/1-2/54
zespół zmikrofilmowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/195/0/1/1 Księga Duplikat do zapisywania Aktu Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych w Parafii Ewangelickiej Wiżajnskiej na rok 1844 1844-1844 27
63/195/0/1/2 Księga Duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zmarłych i zaślubionych dla Parafii Ewangelickiey Wiżaynskiey na rok 1845 1845-1845 38
63/195/0/1/3 Księga Duplikat do zapisywania aktów Urodzeń, Zeyścia, Małżeństw dla Parafii Ewangelickiej Wiżajnskiej zapisane 1846 1846-1846 39
63/195/0/1/4 Księga Duplikat do zapisywania aktów Urodzeń, Zeyścia i Małżeństw dla Parafii Ewangelickiej Wiżajnskiej za rok 1847 1847-1847 48
63/195/0/1/5 Duplikat posłużyć mający do zapisywania akt Stanu Cywilnego to jest Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych dla Parafii Ewangelickiey Wiżaynskiey na rok 1848 1848-1848 56
63/195/0/1/6 Duplikat posłużyć mający do zapisywania akt Stanu Cywilnego to iest Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych dla Parafii Ewangelickiey Wiżayny na rok 1849 1849-1849 60
63/195/0/1/7 Duplikat do zapisywania aktów Urodzonych, małżeństw i Zeyścia w Parafii Ewangelickiey Wiżayny na rok 1850 1850-1850 40
63/195/0/1/8 Duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zeyścia i ślubów w Parafii Ewangelickiej Wiżayny na rok 1854 1854-1854 56
63/195/0/1/9 Duplikat do zapisywania aktów urodzeń, zeyścia i ślubów w Parafii zwanej Wiżayny na rok 1855 1855-1855 49
63/195/0/1/10 Duplikat do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zeyścia parafii Ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach 1856-1856 56
63/195/0/1/11 Duplikat do zapisywania aktów urodzeń, małżeństw i zeyść w parafii ewangelickej Wiżajny za rok 1857 1857-1857 55
63/195/0/1/12 Duplikat do zapisywania aktów ślubów, urodzonych i zmarłych w Parafii Ew.-Augsburskiej Wiżajńskiej za rok 1958 1858-1858 69
63/195/0/1/13 Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Parafii Ew. Augsburskiej Wiżajńskiej na rok 1859 1859-1859 82
63/195/0/1/14 Duplikat Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia Parafii Ew. Augsburskiej Wiżajny na rok 1860 1860-1860 74
63/195/0/1/15 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Parafii Ew. Augsburskiej Wiżajny za rok 1861 1861-1861 68
1 2 3 4

Amount of archival material

108

97

0

1.70

1.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.