Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiżajnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1844-1912
- brak danych - 1844 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi wtóropisy (duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1844-1912, sygn. 1/1-1/55.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1844-1912, sygn. 2/1-2/54
zespół zmikrofilmowany
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do akt małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/195/0/2/1 Dowody do Akt małżeństw Parafy Ewangelickiej Wiżajńskiej za rok 1844 1844-1844 27
63/195/0/2/2 Dowody do Aktów Małżeństw Parafii Ewangelickiej Wiżajńskiej za rok 1845 1845-1845 39
63/195/0/2/3 Dowody do Aktów Małżeństw Parafii Ewang. Wiżayny z. r. 1846 1846-1846 45
63/195/0/2/4 Dowody do Aktów małżeństw Parafii Ewangelickiey Wiżayny za rok 1847 1847-1847 21
63/195/0/2/5 Dowody do Aktów Małżeństw Parafii Ewangelickiey Wiżayny r. 1848. 1848-1848 11
63/195/0/2/6 Dowody do aktów małżeństw Parafii Ewangelickiey Wiżayny z roku 1849. 1849-1849 42
63/195/0/2/7 Dowody do aktów małżeństw Parafii Ewangelickiey Wiżayny z roku 1850 1850-1850 24
63/195/0/2/8 Dowody do aktów małżeństw Parafii Ewangelickiej Wiżayny. 1851-1851 48
63/195/0/2/9 Dowody do Aktów Małżeństw Parafij Ewangelickiej Wiżayny za rok 1852. 1852-1852 31
63/195/0/2/10 Dowody do Aktów Małżeństwa Parafii ewang. Wiżayny za r. 1853 1853-1853 39
63/195/0/2/11 Dowody do Akt Małżeństwa Parafii Ewangelickiej Wiżayny za rok 1855 1855-1855 19
63/195/0/2/12 Dowody do Akt Małżeństw Parafii Ewangelickiej Wiżayny za rok 1856 1856-1856 17
63/195/0/2/13 Dowody do aktów małżeństw Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wiżajnskiej za rok 1858 1858-1858 68
63/195/0/2/14 Dowody do Aktów Małżeństw Parafii Ew. Augsburskiej Wiżajny za rok 1859 1859-1859 33
63/195/0/2/15 Dowody do Aktów Małżeństw z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wiżajny za rok 1860 1860-1860 17
1 2 3 4

Amount of archival material

108

97

0

1.70

1.54

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.