Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-reformowanej w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1850-1912
- brak danych - 1850 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1850-1912, 62 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1853-1907, 46 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/196/0/1/1 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodziń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1852 1852-1852 21
63/196/0/1/2 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1853 1853-1853 28
63/196/0/1/3 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1854 1854-1854 32
63/196/0/1/4 Duplikat Aktów Stanu Cywilnego Urodzeń, Małżeństw i Zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1855 1855-1855 28
63/196/0/1/5 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1856 1856-1856 37
63/196/0/1/6 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1857 1857-1857 61
63/196/0/1/7 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1858 1858-1858 53
63/196/0/1/8 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1859 1859-1859 59
63/196/0/1/9 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1860 1860-1860 64
63/196/0/1/10 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1860 1860-1860 62
63/196/0/1/11 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1861 1861-1861 59
63/196/0/1/12 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1862 1862-1862 67
63/196/0/1/13 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1863 1863-1863 60
63/196/0/1/14 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1864 1864-1864 56
63/196/0/1/15 Duplikat aktów Stanu Cywilnego urodzeń, małżeństw i zejść Parafii Ewangelicko-Reformowanej Serejskiej na rok 1865 1865-1865 70
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

108

108

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -