Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bakałarzewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1906
- brak danych - 1826 - 1899
1903 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/47
urodzenia z lat: 1826-1833, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1904.
małżeństwa z lat: 1826-1837, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1904.
zgony z lat: 1826-1837, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1904
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/20
z lat: 1832-1833, 1839, 1841-1843, 1852-1855, 1858-1859, 1862, 1884-1887, 1889-1893, 1899.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
mikrofilmy sygn. 1/1-1/47, 2/1-2/7
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/197/0/1/1 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo 1826 1826-1826 13
63/197/0/1/2 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo pro 1827 1827-1827 17
63/197/0/1/3 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Bakałarzewo na Rok 1828 1828-1828 12
63/197/0/1/4 [Akta Urodzonych,Zgonów i Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Parafii Bakałarzewo] 1829-1829 30
63/197/0/1/5 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Okręgu Bakałarzewo za rok 1830 1830-1830 23
63/197/0/1/6 Księga Duplikat z roku 1831 Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Starozakonnych Parafii Bakałarzewskiej 1831-1831 19
63/197/0/1/7 Księga Duplikat z roku 1832 Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Starozakonnych Parafii Bakałarzewskiej 1832-1832 10
63/197/0/1/8 Duplikat wyz. Mojżeszowego gm. Bakałarzewo 1833 r. urodzin, małżeństw i zgonów 1833-1833 15
63/197/0/1/9 Książka do zapisywania Aktów Zaślubienia Starozakonnych Parafii Bakałarzewo 1827/1837 1827-1837 649
63/197/0/1/10 Księga do zapisywania Zeyścia Starozakonnych Parafii Bakałarzewskiey 1826-1837 1826-1837 94
63/197/0/1/11 Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych w Bakałarzewie 1839-1839 31
63/197/0/1/12 Duplikat akt Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Parafii Żydowskiej Bakałarzewo za rok 1840 1840-1840 26
63/197/0/1/13 Duplikat Akt osób Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo 1841-1841 26
63/197/0/1/14 Duplikat Akt osób Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo pro 1842 1842-1842 26
63/197/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych w Bakałarzewie. 1843-1843 28
1 2 3 4 5

Amount of archival material

71

68

0

0.76

0.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.