Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Bakałarzewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1906
- brak danych - 1826 - 1899
1903 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/47
urodzenia z lat: 1826-1833, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1904.
małżeństwa z lat: 1826-1837, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1904.
zgony z lat: 1826-1837, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899, 1904
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/20
z lat: 1832-1833, 1839, 1841-1843, 1852-1855, 1858-1859, 1862, 1884-1887, 1889-1893, 1899.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
mikrofilmy sygn. 1/1-1/47, 2/1-2/7
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/197/0/1/1 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo 1826 1826-1826 13
63/197/0/1/2 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo pro 1827 1827-1827 17
63/197/0/1/3 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Bakałarzewo na Rok 1828 1828-1828 12
63/197/0/1/4 [Akta Urodzonych,Zgonów i Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Parafii Bakałarzewo] 1829-1829 30
63/197/0/1/5 Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Okręgu Bakałarzewo za rok 1830 1830-1830 23
63/197/0/1/6 Księga Duplikat z roku 1831 Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Starozakonnych Parafii Bakałarzewskiej 1831-1831 19
63/197/0/1/7 Księga Duplikat z roku 1832 Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Starozakonnych Parafii Bakałarzewskiej 1832-1832 10
63/197/0/1/8 Duplikat wyz. Mojżeszowego gm. Bakałarzewo 1833 r. urodzin, małżeństw i zgonów 1833-1833 15
63/197/0/1/9 Książka do zapisywania Aktów Zaślubienia Starozakonnych Parafii Bakałarzewo 1827/1837 1827-1837 649
63/197/0/1/10 Księga do zapisywania Zeyścia Starozakonnych Parafii Bakałarzewskiey 1826-1837 1826-1837 94
63/197/0/1/11 Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych w Bakałarzewie 1839-1839 31
63/197/0/1/12 Duplikat akt Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Parafii Żydowskiej Bakałarzewo za rok 1840 1840-1840 26
63/197/0/1/13 Duplikat Akt osób Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo 1841-1841 26
63/197/0/1/14 Duplikat Akt osób Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo pro 1842 1842-1842 26
63/197/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych w Bakałarzewie. 1843-1843 28
63/197/0/1/16 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1852 1852-1852 15
63/197/0/1/17 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1853 1853-1853 23
63/197/0/1/18 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1854 1854-1854 61
63/197/0/1/19 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1855 1855-1855 26
63/197/0/1/20 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1856 1856-1856 27
63/197/0/1/21 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1857 1857-1857 26
63/197/0/1/22 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1858 1858-1858 23
63/197/0/1/23 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1859 1859-1859 33
63/197/0/1/24 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za rok 1860 1860-1860 23
63/197/0/1/25 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo na rok 1861 1861-1861 19
63/197/0/1/26 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo na rok 1862 1862-1862 26
63/197/0/1/27 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo na rok 1863 1863-1863 39
63/197/0/1/28 Księga Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo na rok 1864 1864-1864 35
63/197/0/1/29 Księga Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześcijańskiego Okręgu Bakałarzewo na rok 1866 1866-1866 26
63/197/0/1/30 Księga Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bakałarzewo na rok 1867 1867-1867 19
63/197/0/1/31 Duplikat svidetelstv o roždenii brakosočetanii i smerti Činovnika Graždanskago sostojanija Bakalarževskogo Evrejskogo Okruga na 1870 god 1870-1870 25
63/197/0/1/32 Duplikat Knigi Činovnika graždanskogo sostojanija Bakalarževskogo Evrejskogo Okruga o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1871 god 1871-1871 28
63/197/0/1/33 Kniga Duplikat Činovnika graždanskogo sostojanija ne christjanskich věroispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1872 god 1872-1872 28
63/197/0/1/34 Duplikat Knigi Činovnika graždanskogo sostojanija ne christjanskich věroispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija Aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1873 god 1873-1873 28
63/197/0/1/35 Akty urodzeń, małżeństw i zgonów za 1874 wyz. mojżeszowe w Bakałarzewie 1874-1874 25
63/197/0/1/36 Duplikat Knigi Činovnika graždanskogo sostojanija Nechristjanskich věroispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija Aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1875 god 1875-1875 27
63/197/0/1/37 Duplikat Knigi Činovnika Graždanskogo Sostojanija Nechristjanskich věroispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija Aktov o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja na 1877 god 1877-1877 25
63/197/0/1/38 Duplikat knigi Činovnika Graždanskogo Sostojanîja Nechristjanskich věroispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija Aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich na 1878 god 1878-1878 94
63/197/0/1/39 Duplikat Knigi Činovnika Graždanskogo sostojanija nechristjanskich věroispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija Aktov o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja za 1879 god 1879-1879 44
63/197/0/1/40 Duplikat Knigi Činovnika Graždanskogo Sostojanija nechristjanskich ispovědanii Bakalarževskogo Okruga dlja zapisyvanija aktov o rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja za 1883 god 1883-1883 31
63/197/0/1/41 Duplikat Knigi Činovnika Graždanskago sostojanîja nechristjanskich ispovědanîja Bakalarževskago Okruga - dlja zapisyvanîja aktov o orodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja v 1884 godu i 1885 1884-1885 52
63/197/0/1/42 Duplikat Knigia Činovnika Graždanskogo sostojanija nechristjanskich ispovědanija Bakalarževskogo okruga dlja zapisyvanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1887 godu 1887-1887 25
63/197/0/1/43 Duplikat Kniga Činovnika Graždanskogo sostojanija Bakalarževskogo Evrejskogo okruga dlja zapisanija aktov o uroždennych, brakosočetavšichsja i umeršich za 1889 godu 1889-1889 24
63/197/0/1/44 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego w Bakałarzewie] 1893-1893 16
63/197/0/1/45 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu w Bakałarzewie] 1897-1897 15
63/197/0/1/46 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Bakałarzewie] 1898-1898 17
63/197/0/1/47 Duplikat Kniga Graždanskogo sostojanija Bakalarževskogo evrejskogo okruga dlja zapisanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1899 godu 1899-1899 16
63/197/0/1/48 Duplikat Kniga Graždanskogo sostojanija Bakalarževskogo evrejskogo okruga dlja zapisanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1903 godu 1903-1903 12
63/197/0/1/49 Dublikat Kniga graždanskago sostojanija Bakałaževskago Evrejskago Okruga dla zapisyvanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich v 1904 g. 1904-1904 12
63/197/0/1/50 Dublikat kniga graždanskago sostojanija Bakałaževskago evrejskago okruga dla zapisyvanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich v 1906 godu 1906-1906 11
63/197/0/2/1 Dowody do Akt Ślubnych 1832 Miasto Bakałarzewo 1832-1832 26
63/197/0/2/2 Dowody do Akt Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo pro 1833 1833-1833 21
63/197/0/2/3 Dowody do akt zaślubień osób Wyznania Mojżeszowego w Okręgu Bakałarzewo pro 1839 1839-1839 61
63/197/0/2/4 Dowody do Akt zaślubień osób wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewo za 1842 rok 1841-1841 62
63/197/0/2/5 Dowody do Akt Małżeństwa Wyznania Mojżeszowego w Okręgu Bakałarzewo z roku 1842 1842-1842 57
63/197/0/2/6 Akta stanu cywilnego wyznania mojzeszowego w Bakałarzewie Dokumenty do akt małżeństw 1843 1843-1843 86
63/197/0/2/7 Akta stanu cywilnego wynania mojżeszowego w Bakałarzewie Dokumenty do akt małżeństw1852 1852-1852 8
63/197/0/2/8 Dowody do Akt Małżeństwa urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Bakałarzewskiego za Rok 1853 spisanych 1853-1853 42
63/197/0/2/9 Dowody do Akt Małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego okręgu Bakałarzewskiego za rok 1854 spisanych 1854-1854 35
63/197/0/2/10 Dowody do Akt małżeństw Żydowskich okręgu Bakałarzew[skiego] za 1855 - sporządzone 1855-1855 39
63/197/0/2/11 Dowody do Księgi Akt Małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okęgu Bakałarzewo za rok 1858 1858-1858 20
63/197/0/2/12 Dowody do Akt Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okęgu Bakałarzewo za rok 1859 1859-1859 72
63/197/0/2/13 Dowody do Akt Małżeństw wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Bakałarzew[skiego] za Rok 1862 1862-1862 42
63/197/0/2/14 Dokumenty k knige dyplikat graždanskogo sostojanija Bakalarzevskogo evrejskogo okruga brakosočestavšich v 1884 godu 1884-1884 37
63/197/0/2/15 Dokumenty k knige dyplikat Graždanskogo sostojanija Bakalarzevskogo evrejskogo okruga brakosočestavšich v 1885 godu 1885-1885 27
63/197/0/2/16 Dokumenty k knige dyplikat graždanskogo sostojanija Bakalarzevskogo okruga brakosočestavšich v 1886 godu 1886-1886 13
63/197/0/2/17 Dokumenty k knige dyplikat graždanskogo sostojanija Bakalarževskogo evrejskogo okruga brakosočestavšich v 1887 godu 1887-1887 16
63/197/0/2/18 Dokumenty k knige dyplikat graždanskogo sostojanija Bakalarževskago okruga brakosočestavšich v 1888 godu 1888-1888 34
63/197/0/2/19 Dokumenty k knige dyplikat graždanskogo sostojanija Bakalarževskago okruga brakosočestavšich v 1889 godu 1889-1889 12
63/197/0/2/20 Aneks Bakałarzewo wyz. Mojżeszowe 1890-1893 72
63/197/0/2/21 Dokumenty Brakosočestavšichsja v 1899 godu Bakalarževskogo Božničnogo Okruga 1899-1899 15

Amount of archival material

71

68

0

0.76

0.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -