Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Filipowie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1829-1936
- brak danych - 1829 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/69
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/25
mikrofilmy:
duplikatów sygn. 1/1-1/67 (do 1903 r.)
aneksów sygn. 2/1-2/22 (do 1901 r.)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/198/0/1/1 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1829 1829-1829 28
63/198/0/1/2 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Gminy Filipowskiej to jest Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych pro 1830 1830-1830 16
63/198/0/1/3 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Gminy Filipowskiey to jest Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych pro 1831 1831-1831 31
63/198/0/1/4 Księga Duplikatów akt Urodzenia, Zeyścia y Małżeństw z R.1832 Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowo 1832-1832 30
63/198/0/1/5 Księga Duplikat Urodzonych, Zeszłych y Zaślubionych Starozakonnych z Gminy Miasta Filipowa pro 1833 1833-1833 20
63/198/0/1/6 Księga Urodzonych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1834 Duplikat 1834-1834 10
63/198/0/1/7 Księga Zaślubionych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1834. Duplikat. 1834-1834 8
63/198/0/1/8 Księga Umarłych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1834 Duplikat 1834-1834 11
63/198/0/1/9 Akta Urodzonych Starozakonnych Okręgu Filipowskiego z Roku 1835 1835-1835 13
63/198/0/1/10 Duplikaty. Akta Zaślubionych Starozakonnych Okręgu Filipowskiego w Roku 1835 1835-1835 10
63/198/0/1/11 Duplikaty. Akta Zeszłych Starozakonnych z Okręgu Filipowskiego z Roku 1835 1835-1835 7
63/198/0/1/12 Ksiega Duplikat Urodzonych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey za Rok 1836. 1836-1836 16
63/198/0/1/13 [Duplikat akt małżeństw Starozakonnych z Filipowa]. 1836-1836 9
63/198/0/1/14 Duplikat. Akta Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowskiego. Na Rok 1836 1836-1836 8
63/198/0/1/15 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych y Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowskiego Na Rok 1837 1837-1837 24
63/198/0/1/16 Duplikat Akt Urodzenia, Zaślubienia y Zeyścia Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowskiego na Rok 1838 1838-1838 25
63/198/0/1/17 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Starozakonnych Okręgu Filipów z roku 1839 1839-1839 23
63/198/0/1/18 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i zmarłych osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1840 1840-1840 24
63/198/0/1/19 Duplikat Akt Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1841 1841-1841 24
63/198/0/1/20 Duplikat Akt Urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1842 1842-1842 23
63/198/0/1/21 Duplikat Akt Urodzonych, zaślubionych i zmarłych Osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów na rok 1843 1843-1843 27
63/198/0/1/22 Duplikat. Akta Urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1844 1844-1844 29
63/198/0/1/23 Duplikat. Akta Urodzonych, Zaślubionych i zmarłych osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1845 1845-1845 21
63/198/0/1/24 Duplikat. Akta Urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1846 1846-1846 23
63/198/0/1/25 Duplikat. Akta Urodzonych, zaślubionych i zmarłych osób Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów za rok 1847. 1847-1847 24
63/198/0/1/26 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Starozakonnych Okręgu Filipów z roku 1848 1848-1848 26
63/198/0/1/27 Duplicad Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych z Okręgu Filipów w roku 1849 1849-1849 22
63/198/0/1/28 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Starozakonnych Okręgu Filipów z roku 1850 1850-1850 24
63/198/0/1/29 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów na Rok 1851. 1851-1851 26
63/198/0/1/30 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Okręgu Filipów za Rok 1852 1852-1852 22
63/198/0/1/31 Duplikat Zaślubionych - Urodzonych i Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipów na rok 1853 1853-1853 29
63/198/0/1/32 Duplicat Urodzonych, Zaślubionych i zmarłych w Okręgu Filipów za rok 1854 1854-1854 20
63/198/0/1/33 Duplicat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Niechrześciańskiego Okręgu Filipów z roku 1855 1855-1855 22
63/198/0/1/34 Duplicat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów. 1856-1856 17
63/198/0/1/35 Duplicat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Niechrześcijańskiego Okręgu Filipów 1857-1857 22
63/198/0/1/36 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów. 1858-1858 20
63/198/0/1/37 Duplicat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Niechrześcijańskiego Okręgu Filipów 1859-1859 23
63/198/0/1/38 Duplicat Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów 1860-1860 23
63/198/0/1/39 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznań Niechrześcijańskich [Mojżeszowe] Okręgu Filipów za 1861 rok.. 1861-1861 20
63/198/0/1/40 Duplikat Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów na rok 1862 1862-1862 26
63/198/0/1/41 Duplikat Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Niechrześcijańskiego [Mojżeszowe] Okręgu Filipów za Rok 1863 1863-1863 26
63/198/0/1/42 Duplikat Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów za Rok 1864 1864-1864 21
63/198/0/1/43 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznania Niechrześcijańskiego Okręgu Filipów za Rok 1865 1865-1865 25
63/198/0/1/44 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów na rok 1866 1866-1866 0
63/198/0/1/45 Duplikat Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Ludu Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Filipów za rok 1867 1867-1867 0
63/198/0/1/46 Duplikat za 1868 Filipovskogo Evrejskogo Okruga 1868-1868 0
63/198/0/1/47 Duplikat Aktovoj Knigi o Roždennych, Brakosočetavšichsja i Umeršich lic Nechrestjanskogo Ispovedanija Filipovskogo Božničnogo Okruga za 1869 god 1869-1869 0
63/198/0/1/48 Duplikat na 1870 Filipovskogo Evrejskogo Okruga 1870-1870 0
63/198/0/1/49 Duplikat uroždennych, umeršich i brakosočetavšichsja Evrev Filipovskogo Božničnogo Okruga za 1871 god 1871-1871 0
63/198/0/1/50 Duplikat uroždennych, umeršich i brakosočetavšichsja Evrev Filipovskogo Božničnogo Okruga na 1872 god 1872-1872 0
63/198/0/1/51 Kniga Duplikat Činovnika Graždanskogo Sostojanija Nechrestjanskogo veroispovedanija Filipovskogo Okruga dlja zapiski rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja na 1873 god 1873-1873 36
63/198/0/1/52 Kniga Duplikat Činovnika Graždanskogo Sostojanija nechristianskich věroispovědanii Filipovskogo Okruga dlja zapiski rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja na 1874 god 1874-1874 23
63/198/0/1/53 Duplikat Činovnika Graždanskogo Sostojanija nechristianskogo ispovědanija Filipovskogo Okruga dlja zapiski rodivšichsja, umeršich i brakosočetavšichsja na 1875 god 1875-1875 0
63/198/0/1/54 Kniga Duplikat Činovnika Graždanskogo Sostojanija nechristianskich ispovedanij Filipovskogo evrejsoago okruga dlja zapisyvanija aktov o roždenii, smerti i brakosočetanij na 1877 god 1877-1877 0
63/198/0/1/55 Kniga Duplikat Činovnika Graždanskogo Sostojanija nechristianskich ispovedanij Filipovskogo Evrejskogo Okruga dlja zapisyvanija aktov o roždenij, smerti i brakosočetanij na 1878 god 1878-1878 36
63/198/0/1/56 Kniga Duplikat Činovnika Graždanskogo Sostojanija nechristijanskich ispovedanij Filipovskogo Evrejskogo Okruga dlja zapisyvanija aktov o roždenij, brakosočetanij i smerti na 1879 god 1879-1879 39
63/198/0/1/57 Kniga Graždanskogo Sostojanija nechristijanskich Filipovskogo božničnogo okruga dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanij i smerti evreev v 1880 godu 1880-1880 36
63/198/0/1/58 Kniga dlja zapisyvanija metryčeskich dublikatv o roždenii, brakosočetanii i smerti Filipovskogo Božničnogo Okruga na 1881 god 1881-1881 38
63/198/0/1/59 Kniga Duplikat dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Činovnika Graždanskogo Sostojanija Filipovskogo Okruga nechristijanskogo ispovedanija na 1885 god 1885-1885 0
63/198/0/1/60 Kniga Duplikat dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Činovnika Graždanskogo Sostojanija Filipovskogo Okruga nechristijanskogo ispovědanija na 1886 god 1886-1886 0
63/198/0/1/61 Kniga Duplikat dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Činovnika Graždanskogo Sostojanija Filipovskogo Okruga nechriestianskogo ispovědanija na 1887 god 1887-1887 0
63/198/0/1/62 [Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów parafii żydowskiej] 1891-1891 0
63/198/0/1/63 [Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego w Filipowie] 1894-1894 0
63/198/0/1/64 Duplikat dlja zapisi aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Filipovskogo Okruga nechristijanskogo ispovedanija na 1895 god 1895-1895 0
63/198/0/1/65 [Księga akt urodzeń, małżenstw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie] 1898-1898 0
63/198/0/1/66 [Księga akt urodzeń wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie] 1899-1899 0
63/198/0/1/67 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów parafii żydowskiej 1903-1903 0
63/198/0/1/68 Ksiega akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii żydowskiej 1906-1906 12
63/198/0/1/69 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów parafii żydowskiej 1907, 1908 rok 1907-1908 21
63/198/0/2/1 Dowody do Aktów Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Gminy Filipowskiey pro 1830 rok 1830-1830 0
63/198/0/2/2 Dowody do Aktów Małżeństwa Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Gminy Filipowskiey pro 1831 rok 1831-1831 0
63/198/0/2/3 Dowody tyczące się Aktów Małżeństwa Wyznania Moyżeszowego Gminy Filipów pro 1833 rok 1833-1833 0
63/198/0/2/4 Dowody Służące do Aktów Małżeństwa Starozakonnych z Okręgu Filipowskiego 1835 r. 1835-1835 0
63/198/0/2/5 Dowody Urzędnika Stanu CywilnegoWyznania Moyżeszowego Okręgu Filipowskiego Rok 1836 1836-1836 0
63/198/0/2/6 Dowody służące do Akt Małżeństwa Wyznania Moyżeszowego Okręgu Filipowskiego za rok 1837 1837-1837 0
63/198/0/2/7 Dowody służące do Akt Małżeństwa Wyznania Moyżeszowego Okręgu Filipowskiego za rok 1838 1838-1838 0
63/198/0/2/8 [Dokumenty do akt małżeństw] 1848 1848-1848 0
63/198/0/2/9 [Dokumenty do akt małżeństw] 1849 1849-1849 0
63/198/0/2/10 Dowody do Akt Zaślubionych z Roku 1851 z Okręgu Filipów 1851-1851 0
63/198/0/2/11 Dokumenty o brakosočetavšichsja Filipovskogo Evrejskogo Božničnogo Okruga s 1879 goda 1879-1879 0
63/198/0/2/12 Dokumenty o brakosočetavšichsja nechriestian Filipovskogo Božničnogo Okruga 1884 goda 1884-1884 0
63/198/0/2/13 Dokumenty brakosočetavšichsja nechriestian Filipovskogo Božničnogo Okruga 1885 goda 1885-1885 0
63/198/0/2/14 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach v Filipovskom Božničnom Okruge Suval'skogo uezda za 1894 god 1894-1894 0
63/198/0/2/15 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach v Filipovskom Božničnom Okruge Suval'skogo uezda za 1895 god 1895-1895 0
63/198/0/2/16 [Dokumenty do akt małżeństw wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie tom I] 1896-1896 0
63/198/0/2/17 [Dokumenty do akt małżeństw wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie tom II] 1896-1896 0
63/198/0/2/18 Dokumenty o brakosočetavšichsja evrejach v Filipovskom Božničnom Okruge za 1897 god 1897-1897 0
63/198/0/2/19 [Dokumenty do akt małżeństw wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie] 1898-1898 0
63/198/0/2/20 [Dokumenty do akt małżeństw wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie] 1899-1899 0
63/198/0/2/21 [Dokumenty do akt małżeństw wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Filipowie] 1900-1900 0
63/198/0/2/22 Dokumenty k aktam brakosočetavšichsja evrejach v 1901 godu Filipovskogo Božničnogo Okruga 1901-1901 0
63/198/0/2/23 Aneksy Filipów 1904 1904-1904 0
63/198/0/2/24 Aneksy Filipów 1905 1905-1905 0
63/198/0/2/25 Delo s predbračnymi dokumientami o brakosočetanii nechrisyiam Filipovskago Evpejskago Božničnago Okruga v 1907 godu i 1908 godu 1907-1908 24
63/198/0/2/26 Dělo s˝ predbračnymi dokumentov˝ o brakosočetanìi ne hristìân˝ Filipovskago Evrejskago Okruga za 1909 god˝ 1909-1909 0
63/198/0/2/27 Dělo S˝ predbračnymi dokumentami o brakosočetanìi ne hristìân˝ Filipovskago Evrejskago božničnago Okruga za 1910 g. 1910-1910 0
63/198/0/2/28 Dokumenty do aktów ślubu za 1928 r. Wyznaniowej gminy Żydowskiej w Filipowie 1928-1928 0
63/198/0/2/29 Dokumenty do aktów ślubu za 1929 r. Wyznaniowej gminy Żydowskiej w Filipowie 1929-1929 0
63/198/0/2/30 Dokumenty do aktów ślubu za 1930 r. Wyznaniowej gm. Żydowskiej w Filipowie 1930-1930 0
63/198/0/2/31 Dokumenty do aktów ślubu za 1931 r. Wyznaniowej gm. Żydowskiej w Filipowie 1931-1931 0
1 2

Amount of archival material

106

89

0

0.87

0.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -