Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Krasnopolu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1836-1901
- brak danych - 1836 - 1897
1901 - 1901
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/47
z lat: 1826-1833, 1839-1843, 1852-1864, 1866-1867, 1870-1875, 1877-1879, 1883-1885, 1887, 1889, 1893, 1897, 1898-1899.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1
z roku 1857.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
mikrofilmy sygn. 1/1-1/47, 2/1-2/7
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/199/0/1/1 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1836 Okręgu Krasnopolskiego 1836-1836 27
63/199/0/1/2 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych y Umarłych z roku 1837 Okręgu Krasnopolskiego 1837-1837 31
63/199/0/1/3 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych y Umarłych z roku 1838 Okręgu Krasnopolskiego 1838-1838 24
63/199/0/1/4 Duplikat Akt Urodzonych, Zmarłych y Małżeństw z Roku 1839 z Okręgu Krasnopolskiego 1839-1839 41
63/199/0/1/5 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych y Zeszłych z Roku 1840 z Okręgu Krasnopolskiego 1840-1840 27
63/199/0/1/6 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych y Zeszłych z Roku 1841 Starozakonnych z Okręgu Krasnopolskiego. 1841-1841 33
63/199/0/1/7 Duplikat Akt Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Krasnopol w Roku 1842 1842-1842 18
63/199/0/1/8 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych y Zmarłych Starozakonnych z Parafij Krasnopolskiey w Roku 1843. 1843-1843 44
63/199/0/1/9 Duplikat Aktów Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Starozakonnych Okręgu Krasnopolskiego z Roku 1845. 1845-1845 32
63/199/0/1/10 Duplikat Aktów Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Okręgu Krasnopolskiego z Roku 1846. 1846-1846 72
63/199/0/1/11 Duplikat Aktów Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Starozakonnych Okręgu Krasnopolskiego z Roku 1847. 1847-1847 54
63/199/0/1/12 Duplikat Akt Urodzonych, zmarłych i zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześciańskiego Okręgu Krasnopol z r.1849. 1849-1849 49
63/199/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Niechrześciańskiego Okręgu Krasnopol z r.1850. 1850-1850 52
63/199/0/1/14 Duplikat Aktów Urodzeń, Zaślubień i Umarłych Wyznania Mojżeszowego z Okręgu Krasnopolskiego z roku 1852 1852-1852 50
63/199/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Krasnopol za rok 1854. 1854-1854 55
1 2 3

Amount of archival material

36

36

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.