Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łoździejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1827-1910
- brak danych - 1827 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1827-1907, 33 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1848-1910, 35 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/200/0/1/1 Duplikat księgi aktów Urodzenia, Zaślubionych i Zmarłych Żydów Okręgu Łoździejskiego za rok 1827 1827-1827 97
63/200/0/1/2 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Łozdzieje Starozakonnych Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Parafii Żydowskich Łoździejskiej, Wejsiejskiej i Lejpuńskiej z roku 1828 1828-1828 29
63/200/0/1/3 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Żydowskich z Lejpun, Wejsiej i Łoździej Okręgu Łoździejskiego Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z roku 1830 1830-1830 51
63/200/0/1/4 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Żydowskich z Lejpun, Wejsiej i Łoździej Okręgu Łoździejskiego Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z roku 1831 1831-1831 54
63/200/0/1/5 Duplikat Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Żydowskich z Lejpun, Wejsiej i Łoździej Okręgu Łoździejskiego Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z roku 1833 1833-1833 61
63/200/0/1/6 Duplikat Starozakonnych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z Parafii Żydowskich Łoździejskiey, Wieysieyskiey i Leypuńskiey na Rok 1834 1834-1834 104
63/200/0/1/7 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Starozakonnych w Parafijach Żydowskich Łoździejskiey, Leypuńskiey i Wieysieyskiey Okręgu i Gminy Łoździeje z roku 1835 1835-1835 48
63/200/0/1/8 [Duplikat Akt Urodzeń, Zaślubień i Zgonów Parafii Łoździeje Starozakonnych] 1842-1842 30
63/200/0/1/9 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w roku 1844 Wyznania Niechrześcijanskiego Okręgu Łoździeyskiego 1844-1844 72
63/200/0/1/10 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Niechrześcian Okręgu Łoździeyskiego za Rok 1845 1845-1845 93
63/200/0/1/11 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z roku 1847 Wyznania Moyżeszowego Okręgu Łoździeyskiego. 1847-1847 87
63/200/0/1/12 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w roku 1848 Okręgu Łoździejskiego Wyznania Mojżeszowego 1848-1848 68
63/200/0/1/13 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Żydów w Okręgu Łoździeje w 1852 roku. 1852-1852 55
63/200/0/1/14 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Żydów w Okręgu Łoździeje w 1853 r. 1853-1853 45
63/200/0/1/15 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Żydów w Okręgu Łoździejskim w 1854 Roku 1854-1854 52
1 2 3

Amount of archival material

68

68

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.