Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Przerośli

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1905
- brak danych - 1826 - 1903
1905 - 1905
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/63
z lat: 1826-1847, 1850-1854, 1856-1889, 1898-1899, 1901.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/16
z lat: 1830-1832, 1836-1839, 1842, 1846-1847, 1878-1879, 1884, 1887, 1889, 1905.
Mikrofilmy ksiąg stanu cywilnego sygn. 1/2-1/55 (do 1884 r.), mikrofilmy alegatów sygn. 2/1-2/10 (do 1847 r.)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/201/0/1/1 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych, zgonów wyz. mojżeszowe w Przerośli] 1826-1826 24
63/201/0/1/2 Księga Aktów Stanu Cywilnego Mojżeszowego Wyznania Parafii Przeroskiey Urodzenia, Ślubów i Zeyścia pro 1827 1827-1827 23
63/201/0/1/3 Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Przerośl Wyznania Mojżeszowego Urodzenia, Zaślubienia i Śmierci za rok 1828 1828-1828 17
63/201/0/1/4 Księga Aktów Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Parafii Przerośl Urodzonch, Zaślubionch i Śmierci na Rok 1829. 1829-1829 13
63/201/0/1/5 Duplikat Księga Aktów Stanu Cywilnego Urodzenia, Małżeństwa i Śmierci Starozakonnych, Okręgu Przerośl za Rok 1830. 1830-1830 14
63/201/0/1/6 Duplikat Księga Aktów Urodzenia, Małżeństwa i Śmierci Starozakonnych, Okręgu Przerośl za rok 1831 1831-1831 15
63/201/0/1/7 Duplikat Księga aktów: Urodzenia, Małżeństwa i Śmierci Starozakonnych Okręgu Przerośl za rok 1832 1832-1832 14
63/201/0/1/8 Księga aktów Urodzenia, Małżeństwa i Zeyścia Starozakonnych Parafij Przerośl na Rok 1833. Duplikat 1833-1833 15
63/201/0/1/9 [Duplikat akt: ur. Ślubów i zgonów Parafii Przerośl Starozakonnych] 1834-1834 17
63/201/0/1/10 Duplikatu Ksiąg Aktów Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Okręgu Przerośl na Rok 1835. 1835-1835 20
63/201/0/1/11 Duplikatu Ksiąg do zapisywania akt Urodzenia Zeyścia i Zaślubin na rok 1836. Okręgu Przerośl. 1836-1836 23
63/201/0/1/12 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Przerośl Starozakonnych, Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych na 1837 rok 1837-1837 19
63/201/0/1/13 Duplikat. Księga Akta Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Żydowskiej Okręgu Przerośl za rok 1838 1838-1838 18
63/201/0/1/14 Duplikat. Księgi Akta Urodzonych, Umarłych i Małżeństw Okręgu Przerośl pro 1839 1839-1839 20
63/201/0/1/15 Duplikat Księgi Akt Urodzonych, Umarłych i Małżeństw Okręgu Przerośl 1840-1840 20
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

82

82

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.