Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Puńsku

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1833-1903
- brak danych - 1833 - 1903
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/50
z lat: 1833-1852, 1854-1860, 1862-1872, 1874-1875, 1878-1882, 1884-1885, 1889, 1901.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/15
z lat: 1851-1852, 1854-1858, 1864-1868, 1889, 1901, 1903.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/202/0/1/1 Duplikat Aktów Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Okręgu Parafij Puńskiej Wyznania Mojżeszowego 1833 rok. 1833-1833 22
63/202/0/1/2 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Okręgu Puńsk Wyznania Niechrześcijańskiego za Rok 1834 1834-1834 13
63/202/0/1/3 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Puńsk z roku 1835 1835-1835 15
63/202/0/1/4 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Puńsk z roku 1836 1836-1836 0
63/202/0/1/5 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Puńsk z roku 1837. 1837-1837 13
63/202/0/1/6 Duplikat Aktów Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Puńsk z roku 1838. 1838-1838 18
63/202/0/1/7 Duplikat Aktów Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Puńsk z roku 1839. 1839-1839 15
63/202/0/1/8 [Duplikat wyz, mojżeszowego okr. Puńsk 1840 r.] 1840-1840 18
63/202/0/1/9 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Puńsk za rok 1841 1841-1841 13
63/202/0/1/10 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Osób Wyznania Moyżeszowego W Okręgu Puńsk w 1842 roku. 1842-1842 26
63/202/0/1/11 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Żydów w Okręgu Puńsk w 1843 roku. 1843-1843 23
63/202/0/1/12 Duplikat Księga Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Starozakonnych w Roku 1844 z Okręgu Puńsk. 1844-1844 31
63/202/0/1/13 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Osób z Wyznania Moyżeszowego w Okręgu Puńsk w 1845 roku. 1845-1845 15
63/202/0/1/14 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Osób z Wyznania Moyżeszowego w Okręgu Puńsk w 1846 roku. 1846-1846 18
63/202/0/1/15 Okręg Puńsk Powiat Seyneński Duplikat Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Osób Starozakonnych w Okręgu Puńsk w roku 1847 1847-1847 12
1 2 3 4 5

Amount of archival material

64

64

0

0.62

0.62

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.