Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1911
- brak danych - 1826 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1826-1911, 42 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1850-1911, 28 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/203/0/1/1 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1826 1826-1826 20
63/203/0/1/2 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1827 1827-1827 40
63/203/0/1/3 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1828 1828-1828 17
63/203/0/1/4 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1829 1829-1829 31
63/203/0/1/5 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1830 1830-1830 19
63/203/0/1/6 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1831 1831-1831 19
63/203/0/1/7 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1837 1837-1837 22
63/203/0/1/8 Księga Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Parafii Sereyskiey Urodzonych, Umarłych, Zaślubionych Za Rok 1838 1838-1838 25
63/203/0/1/9 Duplicat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Osób z Wyznania Moyżeszowego Okregu Sereie w 1845 roku 1845-1845 46
63/203/0/1/10 Gubernia Augustowska Powiat Seyneński Okrąg Sereie Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w 1846 w Okręgu Sereie 1846-1846 47
63/203/0/1/11 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje za Rok 1848. 1848-1848 55
63/203/0/1/12 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1850 1850-1850 30
63/203/0/1/13 Duplikat Akt Cywilnych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Sereje na rok 1851 1851-1851 39
63/203/0/1/14 Duplikat Akt Cywilnych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1854 1854-1854 44
63/203/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1856 1856-1856 28
1 2 3

Amount of archival material

70

70

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.