Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1911
- brak danych - 1826 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1826-1911, 42 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1850-1911, 28 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do akt małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/203/0/2/1 Dowody do aktów małżeństwa starozakonnych z Okręgu Sereje za rok 1850 1850-1850 52
63/203/0/2/2 Dowody do aktów zaślubionych z Okręgu Sereje za rok 1851 1851-1851 39
63/203/0/2/3 Dowody do aktów zaślubień w Okręgu Sereje za 1852 r. 1852-1852 47
63/203/0/2/4 Dokumenty k Dublikatu sapisannych aktov o brakososčetavšichsja Evrejach Serejskom Okruge v 1868 godu 1868-1868 11
63/203/0/2/5 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1883 god 1883-1883 63
63/203/0/2/6 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1884 god 1884-1884 30
63/203/0/2/7 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1885 god 1885-1885 28
63/203/0/2/8 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1886 god 1886-1886 26
63/203/0/2/9 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1887 god 1887-1887 35
63/203/0/2/10 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1889 god 1889-1889 36
63/203/0/2/11 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1890 god 1890-1890 54
63/203/0/2/12 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge v 1891godu 1891-1891 12
63/203/0/2/13 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge v 1892 godu 1892-1892 30
63/203/0/2/14 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge v 1893 godu 1893-1893 40
63/203/0/2/15 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge za 1894 god 1894-1894 42
1 2

Amount of archival material

70

70

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.