Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Serejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1911
- brak danych - 1826 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
1. Duplikaty z lat 1826-1911, 42 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1850-1911, 28 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/203/0/1/1 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1826 1826-1826 20
63/203/0/1/2 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1827 1827-1827 40
63/203/0/1/3 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1828 1828-1828 17
63/203/0/1/4 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1829 1829-1829 31
63/203/0/1/5 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1830 1830-1830 19
63/203/0/1/6 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1831 1831-1831 19
63/203/0/1/7 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1837 1837-1837 22
63/203/0/1/8 Księga Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Parafii Sereyskiey Urodzonych, Umarłych, Zaślubionych Za Rok 1838 1838-1838 25
63/203/0/1/9 Duplicat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Osób z Wyznania Moyżeszowego Okregu Sereie w 1845 roku 1845-1845 46
63/203/0/1/10 Gubernia Augustowska Powiat Seyneński Okrąg Sereie Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych w 1846 w Okręgu Sereie 1846-1846 47
63/203/0/1/11 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje za Rok 1848. 1848-1848 55
63/203/0/1/12 Duplikat akt cywilnych urodzonych, zaślubionych i zmarłych wyznania mojżeszowego okręgu Sereje na rok 1850 1850-1850 30
63/203/0/1/13 Duplikat Akt Cywilnych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Sereje na rok 1851 1851-1851 39
63/203/0/1/14 Duplikat Akt Cywilnych Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1854 1854-1854 44
63/203/0/1/15 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1856 1856-1856 28
63/203/0/1/16 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych urzędnika Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1857 1857-1857 69
63/203/0/1/17 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych urzędnika Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1858 1858-1858 61
63/203/0/1/18 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych urzędnika Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1859 1859-1859 80
63/203/0/1/19 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1860 1860-1860 80
63/203/0/1/20 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych urzędnika Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1861 1861-1861 80
63/203/0/1/21 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Urzędnika Stanu Cywilnego wyznania mojżeszowego Okręgu Sereje na rok 1864 1864-1864 81
63/203/0/1/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych Okręgu Mojżeszowego Sereje na rok 1865 1865-1865 85
63/203/0/1/23 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Starozakonnych w Okręgu Bożniczym Sereje na rok 1866 1866-1866 44
63/203/0/1/24 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Starozakonnych w Okręgu Bożniczym Sereje na rok 1867 1867-1867 39
63/203/0/1/25 Duplikat zapisannych aktov o roždanii, brakosočemanii i umeršich Evreev Serejskogo Okruga v 1868 godu 1868-1868 53
63/203/0/1/26 Duplikat zapisannych aktov o rožgenii, brakosočetanii i umeršich Evreev Serejskogo Okruga v 1869 godu 1869-1869 67
63/203/0/1/27 Duplikat zapisannych aktov o rožgenii, brakosočetanii i umeršich Evreev Serejskogo Okruga na 1872 god 1872-1872 29
63/203/0/1/28 Duplikat dlja zapisovanij aktov o roždenii, brakosočetanii i umeršich Evreev Serejskogo Okruga na 1873 god 1873-1873 33
63/203/0/1/29 [Duplikat akt małżenski wyznania mojżeszowego w Okręgu Serejskim na rok 1875] 1875-1875 57
63/203/0/1/30 Dublikat o metričeskich aktach o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Serejskogo Božničnogo Okruga za 1878 god 1878-1878 43
63/203/0/1/31 Dublikat o metričeskich aktach o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Evreev Serejskogo Božničnogo Okruga za 1882 god 1882-1882 36
63/203/0/1/32 Duplikat metričeskich aktov o roždeniu, brakosočemanii i umeršich Evrejach v Serejskom Evrejskom Okrug za 1883 god 1883-1883 66
63/203/0/1/33 Dublikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich po Serejskomu Božničnomu Okrugu za 1887 god 1887-1887 75
63/203/0/1/34 Duplikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge na 1890 god 1890-1890 58
63/203/0/1/35 Duplikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge za 1893 god 1893-1893 24
63/203/0/1/36 Duplikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge na 1894 god 1894-1894 62
63/203/0/1/37 Duplikat małżeństw wyz. Mojżeszowe paraf. Sereje rok 1897 1897-1897 9
63/203/0/1/38 Dublikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umeršich evrejach po Serejskomu Božničnomu Okrugu na 1898 god 1898-1898 60
63/203/0/1/39 Dublikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja u umeršich evrejach v Serejskom božničnom Okruge na 1900 god 1900-1900 51
63/203/0/1/40 Dublikat aktov graždanskogo sostojanija o rodivšichsja, brakosočetavšichsja u umeršich evrejach v Serejskom Božničnom Okruge na 1901 god 1901-1901 48
63/203/0/1/41 Dublikat aktov [graždanskogo sostojanija ]o rodivšichsja, [brakosočetavšichsja u umeršich [evrejach v Serejskom] Božničnom [Okruge na 1903] 1903-1903 81
63/203/0/1/42 Dublikat aktov graždanskogo sostajanija o rodivšichsja,brakosočetavšichsja i umeršich evrejach v Serejskom Božničnom Okruge na 1909 god 1909-1909 35
63/203/0/1/43 Dublikat [aktov] graždanskogo sostojanija o rodivšichsja,brakosočetavšichsja i umeršich [evrejach] v Serejskom Božničnom Okruge na 1910 god 1910-1910 12
63/203/0/2/1 Dowody do aktów małżeństwa starozakonnych z Okręgu Sereje za rok 1850 1850-1850 52
63/203/0/2/2 Dowody do aktów zaślubionych z Okręgu Sereje za rok 1851 1851-1851 39
63/203/0/2/3 Dowody do aktów zaślubień w Okręgu Sereje za 1852 r. 1852-1852 47
63/203/0/2/4 Dokumenty k Dublikatu sapisannych aktov o brakososčetavšichsja Evrejach Serejskom Okruge v 1868 godu 1868-1868 11
63/203/0/2/5 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1883 god 1883-1883 63
63/203/0/2/6 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1884 god 1884-1884 30
63/203/0/2/7 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1885 god 1885-1885 28
63/203/0/2/8 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1886 god 1886-1886 26
63/203/0/2/9 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1887 god 1887-1887 35
63/203/0/2/10 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1889 god 1889-1889 36
63/203/0/2/11 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1890 god 1890-1890 54
63/203/0/2/12 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge v 1891godu 1891-1891 12
63/203/0/2/13 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge v 1892 godu 1892-1892 30
63/203/0/2/14 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge v 1893 godu 1893-1893 40
63/203/0/2/15 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach v Serejskom Božničnom Okruge za 1894 god 1894-1894 42
63/203/0/2/16 Dokumenty o brakososčetavšichsja Evrejach w Serejskom Božničnom Okruge za 1895 god 1895-1895 27
63/203/0/2/17 Dokumenty k knige činovika graždanskogo sostojanija Serejskogo božničnogo Okruga o brakočetavšichsja evrejach za 1896 god 1896-1896 28
63/203/0/2/18 Dokumenty k knige činovika graždanskogo sostojanija Serejskogo božničnogo Okruga o brakočetavšichsja evrejach za 1897 god 1897-1897 40
63/203/0/2/19 Dokumenty k knige činovika graždanskogo sostojanija Serejskogo božničnogo Okruga o brakočetavšichsja evrejach za 1898 god . 1898-1898 52
63/203/0/2/20 Dokumenty k knige činovnika graždanskogo sostojanija Serejskogo božničnogo Okruga o brakočetavšichsja evrejach za 1899 god . 1899-1899 44
63/203/0/2/21 Dokumenty o brakočetavšichsja evrejach Serejskago božničnago Okruga za 1900 god . 1900-1900 85
63/203/0/2/22 Dokumenty o brakočetavšichsja evrejach Serejskogo božničnogo Okruga za 1901 god . 1901-1901 36
63/203/0/2/23 Dokumenty o brakočetavšichsja v 1902 g. Serejskogo božničnogo okruga . 1902-1902 32
63/203/0/2/24 Dokumenty o brakočetavšichsja evrejach v Serejskom evrejskom božničnom okruge v 1903 g. . 1903-1903 29
63/203/0/2/25 Dokumenty o brakočetavšichsja evrejach v Serejskom božničnom Okruge za 1905 god . 1905-1905 8
63/203/0/2/26 Dokumenty o brakočetavšichsja evrejach v Serejskom božničnom Okruge v 1906 godu . 1906-1906 40
63/203/0/2/27 Dokumenty Evreev, brakočetavšichsja v Serejskom božničnom Okruge v 1908 godu . 1908-1908 19
63/203/0/2/28 Dokumenty o brakočetavšichsja evrejach v Serejskom božničnom okruge v 1911 godu . 1911-1911 20

Amount of archival material

70

70

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -