Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1935
- brak danych - 1826 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1914, sygn.1/1-1/73.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1826-1935, sygn. 2/1-2/88.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/204/0/1/1 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1826 Zaślubionych 1826-1826 5
63/204/0/1/2 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1827 Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych 1827-1827 25
63/204/0/1/3 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiey Wyznania Moyżeszowego Urodzonych z roku 1828 1828-1828 9
63/204/0/1/4 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiey Wyznania Moyżeszowego Umarłych 1828 r. 1828-1828 6
63/204/0/1/5 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1828 Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych 1828-1828 19
63/204/0/1/6 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiey Wyznania Moyżeszowego Zaszlubionych z roku 1829 1829-1829 9
63/204/0/1/7 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiej Wyznania Moyżeszowego Umarłych na rok 1829 1829-1829 10
63/204/0/1/8 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego Urodzonych z roku 1830 1830-1830 16
63/204/0/1/9 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Parafii Suwalskiey Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych. 1830-1830 40
63/204/0/1/10 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1832 1832-1832 50
63/204/0/1/11 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych z roku 1833 1833-1833 26
63/204/0/1/12 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1834 1834-1834 68
63/204/0/1/13 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1835 1835-1835 82
63/204/0/1/14 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1836 1836-1836 111
63/204/0/1/15 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1837 1837-1837 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

188

128

0

5.10

3.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.