Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1826-1935
- brak danych - 1826 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1826-1914, sygn.1/1-1/73.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1826-1935, sygn. 2/1-2/88.
Zasadniczo każda księga obejmuje trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/204/0/1/1 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1826 Zaślubionych 1826-1826 5
63/204/0/1/2 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1827 Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych 1827-1827 25
63/204/0/1/3 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiey Wyznania Moyżeszowego Urodzonych z roku 1828 1828-1828 9
63/204/0/1/4 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiey Wyznania Moyżeszowego Umarłych 1828 r. 1828-1828 6
63/204/0/1/5 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1828 Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych 1828-1828 19
63/204/0/1/6 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiey Wyznania Moyżeszowego Zaszlubionych z roku 1829 1829-1829 9
63/204/0/1/7 Duplicat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Parafii Suwalskiej Wyznania Moyżeszowego Umarłych na rok 1829 1829-1829 10
63/204/0/1/8 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego Urodzonych z roku 1830 1830-1830 16
63/204/0/1/9 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Parafii Suwalskiey Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych. 1830-1830 40
63/204/0/1/10 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1832 1832-1832 50
63/204/0/1/11 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych z roku 1833 1833-1833 26
63/204/0/1/12 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1834 1834-1834 68
63/204/0/1/13 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1835 1835-1835 82
63/204/0/1/14 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1836 1836-1836 111
63/204/0/1/15 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1837 1837-1837 112
63/204/0/1/16 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1838 1838-1838 100
63/204/0/1/17 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1839 1839-1839 101
63/204/0/1/18 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z Roku 1840 1840-1840 124
63/204/0/1/19 [Duplikat akt zmarłych z Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Wyznania Mojżeszowego z roku 1841] 1841-1841 30
63/204/0/1/20 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z Roku 1842 1842-1842 130
63/204/0/1/21 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z Roku 1843 1843-1843 132
63/204/0/1/22 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z Roku 1844 1844-1844 127
63/204/0/1/23 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego na Rok 1845 1845-1845 94
63/204/0/1/24 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego za rok 1846 1846-1846 101
63/204/0/1/25 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1847 1847-1847 98
63/204/0/1/26 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na rok 1848 1848-1848 113
63/204/0/1/27 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1849 1849-1849 144
63/204/0/1/28 Duplikat. Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1850 1850-1850 132
63/204/0/1/29 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego obejmujące Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z 1851 1851-1851 122
63/204/0/1/30 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego połączonego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na rok 1853 1853-1853 66
63/204/0/1/31 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w roku 1854 1854-1854 135
63/204/0/1/32 Duplikat Żydowskiego Okręgu Suwałki 1856 r. 1856-1856 47
63/204/0/1/33 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych 1857 r. 1857-1857 127
63/204/0/1/34 [Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Wyznania Mojżeszowego Parafii Suwałki] 1858-1858 105
63/204/0/1/35 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z roku 1859 1859-1859 88
63/204/0/1/36 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w roku 1860 1860-1860 138
63/204/0/1/37 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwałki do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych w Roku 1861 1861-1861 122
63/204/0/1/38 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na Rok 1862 1862-1862 163
63/204/0/1/39 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwałki do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na rok 1863 1863-1863 127
63/204/0/1/40 Duplikat Akta Urzędnika Stanu Cwilnego wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwałki do zapisywania Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych na rok 1864 1864-1864 172
63/204/0/1/41 Duplikat akt Urzędnika Stanu Cwilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwałki do zapisywania urodzonych, zaślubionych i zmarłych za rok 1865 1865-1865 266
63/204/0/1/42 [Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cwilnego wyznania mojżeszowego do zapisywania osób urodzonych, zaślubionych i zmarłych w 1866 roku] 1866-1866 61
63/204/0/1/43 Księga Duplikat Urzędnika Stanu Cwilnego wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwałki do zapisywania osób Urodzonych, zaślubionych i zmarłych w r. 1867 1867-1867 169
63/204/0/1/44 Kniga Duplikat Činovnika Graždanskao sostojanîja po Suvalskom Evrejskomu Okrugu dlja zapisyvanîja rodivšichsja brakosočetavšichsja i umreršich lic v 1869 godu 1869-1869 125
63/204/0/1/45 Duplikat aktov rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umreršich Evreev po Suvalkskomu Okrugu v 1872 godu 1872-1872 83
63/204/0/1/46 Suwałki Żyd. 1873 [Akta urodzeń i zgonów] 1873-1873 57
63/204/0/1/47 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1875-1875 91
63/204/0/1/48 Duplikat aktov graždanskago sostojanija Suvalskago Evrejskago Okruga o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i smerti Evrev za 1878 g. Tom I. 1878-1878 236
63/204/0/1/49 Dobavočnaja Kniga dublikat aktov graždanskago sostojanija Suvalkskago Evrejskago Okruga na 1878 god Tom II 1878-1878 169
63/204/0/1/50 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1879 1879-1879 286
63/204/0/1/51 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów] 1881-1881 222
63/204/0/1/52 Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija po Suvalskago Evrejskago Okruga o Rodivšichsja, Brakosočetavšichsja i Umreršich za 1882 god 1882-1882 176
63/204/0/1/53 [Akta urodzeń, małżeństw i zgonów ] 1883-1883 198
63/204/0/1/54 Duplikat Aktov Graždanskago Sostojanija po Suvalkskago Evrejskomu Okrugu o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umreršich za 1884 god 1884-1884 272
63/204/0/1/55 [Akt urodzeń, małżeństw i zgonów] 1885-1885 242
63/204/0/1/56 [Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów] 1887-1887 238
63/204/0/1/57 [Duplikat akt urodzeń, małżeństw i zgonów] 1888-1888 248
63/204/0/1/58 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1891-1891 167
63/204/0/1/59 Kniga Duplikat Aktam Graždanskago Sostojanija po Suvalkskomu Evrejskomu Okrugu o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umreršim na 1892 god 1892-1892 204
63/204/0/1/60 Kniga Duplikat s Aktam Graždanskago Sostojanija po Suvalkskomu Evrejskomu Okrugu rodivšimsja, brakosočetavšimsja i umreršim na 1893 god 1893-1893 200
63/204/0/1/61 Kniga Duplikat s Aktami Graždanskago Sostojanija po suvalkskomu evrejskomu Okrugu rodivšimsja, brakosočetavšimsja i umreršim na 1894 god 1894-1894 186
63/204/0/1/62 [Akt urodzeń, małżeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Suwałkach] 1896-1896 332
63/204/0/1/63 Kniga Duplikat dla zapisii aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich činovnika Graždanskago Sostojanija Suvalkskago Evrejskago Okruga za 1900 god 1900-1900 178
63/204/0/1/64 Kniga Duplikat dla zapisu aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich činovnika Graždanskago Sostojanija Suvalkskago Evrejskago Okruga za 1901 god 1901-1901 185
63/204/0/1/65 [Księga akta urodzeń, małzeństw i zgonów wyznania mojżeszowego okręgu bożniczego w Suwałkach] 1902-1902 172
63/204/0/1/66 [Urodzenia, małżeństw i zgony wyznania mojżeszowe] 1905-1905 129
63/204/0/1/67 Dublikat dlja zapisi aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich po Suvalkskamu evrejskomu Okreugu v 1908 godu 1908-1908 78
63/204/0/1/68 Dublikat dlja zapisyvanija aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich po Suvalkskomu evrejskomu okrugu v 1909 godu 1909-1909 80
63/204/0/1/69 Dublikat dla zapisi aktov o rodivšichsja, umieršich i brakosočetavšichsja po suvalskomu evrejskomu okrugu v 1910 godu 1910-1910 65
63/204/0/1/70 Dublikat dla zapisi aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršichsja i umieršich po Suvalskomu evrejskomu okrugu v 1911 godu 1911-1911 70
63/204/0/1/71 Dublikat dlja zapisi aktov o rodivšichsja brakosočetavšichsja i umieršich Suvalskomu Evpejskomu Okrugu v 1912 godu 1912-1912 71
63/204/0/1/72 Duplikat dlja zapisi aktov o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich Suvalkskomu Evrejskomu Okrugu na 1913 godu 1913-1913 78
63/204/0/1/73 Dublikat" dlja zapisi aktov" o rodivšichsja, brakosočetavšichsja i umieršich" po Suvalkskomu Evrejskomu Okrugu v" 1914 godu 1914-1914 0
63/204/0/2/1 Dowody do Akt Zaszlubionych Wyznania Mojżeszowego Parafii Suwalskiej z roku 1826 1826-1826 61
63/204/0/2/2 Dowody do Akt Zaszluiomych Wyznania Mojżeszowego Parafii Suwalskiej za rok 1827 1827-1827 73
63/204/0/2/3 Dowody do Akt Zaszlubionych Wyznania Mojżeszowego w Parafii Suwalskiej za rok 1828 1828-1828 27
63/204/0/2/4 Dowody do Akt Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1832 1832-1832 107
63/204/0/2/5 Dowody do Akt Zaślubionych osób Wyznania Mojżeszowego przez Urzędnika Stanu Cywilnego Okręgu Suwalskiego w roku 1833 utrzymywanych 1833-1833 100
63/204/0/2/6 Dowody do Akt Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1834 1834-1834 82
63/204/0/2/7 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1835 1835-1835 95
63/204/0/2/8 Dowody do akt osób zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego 1836-1836 100
63/204/0/2/9 Dowody do Akt ossób zaślubionych wyznania Mojżeszowego złożone Urzędnikowi Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego 1837-1837 64
63/204/0/2/10 Dowody Akt Osób Zaślubionych Wyznania Moyżeszowego złożone Urzędnikowi Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego 1838-1838 46
63/204/0/2/11 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego złożone Urzędnikowi Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1840 1840-1840 92
63/204/0/2/12 Dowody do Akt Osób Zaslubionych Wyznania Mojżeszowego złożone Urzędnikowi Stanu Cywlinego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1848 1841-1841 72
63/204/0/2/13 Dowody do Akt osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1843 1843-1843 105
63/204/0/2/14 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1844. 1844-1844 174
63/204/0/2/15 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalksiego z roku 1845 1845-1845 77
63/204/0/2/16 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1846 1846-1846 89
63/204/0/2/17 Dowody do Akt osób zaślubionych Wyznań Niechrześcijańskich Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z r. 1847 1847-1847 79
63/204/0/2/18 Dowody do Akt osób zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1848 1848-1848 150
63/204/0/2/19 Dowody do Akt osób zaślubionych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1849 1849-1849 180
63/204/0/2/20 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnia Stanu Cywilnego wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1850 1850-1850 169
63/204/0/2/21 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1851 1851-1851 250
63/204/0/2/22 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego z roku 1852 1852-1852 92
63/204/0/2/23 Dowody so Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1853 1853-1853 163
63/204/0/2/24 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego z roku 1854 1854-1854 83
63/204/0/2/25 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Moyżeszowego Okręgu Suwalskiego za rok 1855 1855-1855 128
63/204/0/2/26 Dowody do akt osób zaślubionych Wyznania Mojżeszowego wpisanych przez Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego 1856-1856 136
63/204/0/2/27 Dowody do Akt Osób Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Okręgu Suwalskiego i Jeleniewskiego 1857-1857 180
1 2

Amount of archival material

188

128

0

5.10

3.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -